Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaiset huolissaan: Panostajat viivyttelevät uusintaluvan hakemisessa

Työsuojeluviranomaiset huolissaan: Panostajat viivyttelevät uusintaluvan hakemisessa

Mediatiedote 17.6.2021 Länsi- ja Sisä-Suomi

Nykyisessä panostajalaissa olevan siirtymäsäännöksen mukaisesti viittä vuotta vanhemmalla pätevyyskirjalla ei saa enää itsenäisesti tehdä räjäytys- ja louhintatöitä 1.9.2021 jälkeen, vaikka pätevyyskortissa olisi tätä myöhäisempi voimassaoloaika. 

Ylitarkastaja Jarmo Lumme työsuojelun vastuualueelta Länsi- Ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että lupansa siirtymäsäännöksen vuoksi syyskuun alussa menettämässä olevat panostajat viivyttelevät nyt liikaa pätevyyskirjansa uusimisessa:
”Kertauskursseille ei ole ollut sellaista kysyntää, minkä siirtymäsäännöksen olettaisi aiheuttavan. Tällä hetkellä ilmoitetuilla kursseilla ei pystytä kouluttamaan kaikkia niitä panostajia, joiden on uusittava lupansa. Jos kursseille siis aiotaan hakeutua viime hetkillä, eivät kaikki halukkaat mahdu mukaan ja lupa voi päästä vanhenemaan."

Kouluttajien on vaikea varautua ja vastata nopeasti mahdollisen kysynnän voimakkaaseen lisääntymiseen kesän aikana. ”Tämän vuoksi olisi nyt ehdottoman tärkeää, että luvan uusimisen tarvitsevat panostajat ilmoittautuvat kertauskurssille mahdollisimman pian”, Jarmo Lumme korostaa. 

Lisäksi työsuojelun vastuualueella on huomattu, että kertauskurssin jo käyneet panostajat eivät ole vielä hakeneet uusintalupaa. Jarmo Lumme patistelee panostajia, että nyt on aika pistää vireille hakemus luvan uusimisesta ja voimassa olevien pätevyyskirjojen vaihtamisesta uusiin pätevyyskirjoihin:
”Jos pätevyyskirjan uusintahakemusta ei panna vireille ajoissa ja kertauskurssia ei suoriteta nykyisen pätevyyskirjan voimassaoloaikana ennen 1.9.2021, hakija voi panostajalain mukaan saada uuden pätevyyskirjan vain siten, että hän esittää todistuksen suoritetusta kertauskurssista ja panostajan kuulustelusta. Tällöin hakemus siis käsitellään kokonaan uutena hakemuksena, eikä hakijalla ole oikeutta tehdä räjäytys- ja louhintatöitä ennen kuin lupa on myönnetty. Uuden luvan käsittely voi hakemusten ruuhkautumisen vuoksi kestää pitempään ja se tulee hakijalle myös kuulustelun vuoksi kalliimmaksi.” 

Nykyisen panostajalain (423/2016) mukaan panostajan pätevyyskirjan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa viidellä vuodella sen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on kertauskurssin suorittaminen. Luvan uusimisväliä on lyhennetty huomattavasti, kun aikaisemmin pätevyyskirja piti uusia kymmenen vuoden välein. 

Mikäli pätevyyskirjan uusiminen on pantu vireille viimeistään 1.9.2021 ja uusimisen edellytyksenä oleva kertauskurssi on suoritettu, panostaja voi jatkaa nykyisen pätevyyskirjan mukaista työtä siihen saakka, kunnes lupaviranomainen on ratkaissut asian. Työsuojeluviranomaiset lähettivät vuoden alussa kirjeen siirtymäsäännöksestä ja luvan uusimisesta kaikille panostajaluparekisteriin merkityille henkilöille, joiden lupa on vanhenemassa syyskuussa.  

> Panostajan pätevyys - Työsuojelu (tyosuojelu.fi)
> Tärkeää tietoa panostajan pätevyyskirjoista: Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 1.9.2021
 
Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jarmo Lumme, 0295 018 692, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto