Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnalle asiakkailta erinomaiset arvosanat

Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnalle asiakkailta erinomaiset arvosanat

29.11.2016

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee työntekijöitä ja työnantajia syys-lokakuussa toteutetun asiakaskyselyn mukaan hyvin. Kyselyssä selvitettiin, kuinka asiakkaat kokivat puhelinneuvonnan onnistuneen palvelemaan heitä asiassaan. Palautteen keskiarvo oli 4,21 asteikolla 1-5 (5 = erittäin hyvin).

- Kysely vahvisti käsitystäni puhelinneuvonnan hyvästä tasosta. Voimme luottaa päivystäjiemme palveluhalukkuuteen ja siihen, että asiakkaat saavat oikeaa tietoa, iloitsee puhelinneuvontaa koordinoiva ylitarkastaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Kysely toteutettiin lähettämällä puhelinneuvontaan soittaneille tekstiviesti, jossa kysyttiin, kuinka hyvin puhelinneuvonta onnistui palvelemaan asiakasta hänen asiassaan. Tekstiviestiin vastanneille lähetettiin uusi tekstiviesti, joka sisälsi linkin verkkokyselyyn. Vastausprosentti asiakaspalautekyselyyn oli 38,8 prosenttia.

Helmikuussa toimintansa aloittaneen puhelinneuvonnan tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua työsuojeluasiansa itse kuntoon työpaikalla. Palvelun avulla halutaan myös helpottaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta sekä edistää valvonnan ja neuvonnan tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea. Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin: työsuhdeneuvontaan, työympäristöneuvontaan, rakennusalan päivystykseen ja työhyvinvointipäivystykseen.

Puhelinneuvonnassa annettava ohjaus perustuu lainsäädäntöön. Joskus asiakas saattaa kuitenkin ymmärtää viranomaisroolin väärin ja olla pettynyt, kun työsuojeluviranomainen ei lähdekään tekemään jotain, mitä asiakas odotti, esimerkiksi karhuamaan palkkasaatavia.

-Tästä näkökulmasta työhyvinvointipäivystyksen saamat korkeat arvosanat ilahduttavat erityisesti, Eerik Tarnaala toteaa.

Lisätietoa

  • Ylitarkastaja Eerik Tarnaala, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, sähköposti etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 370
  • Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta joka arkipäivä kello 8–16.15 numerossa 0295 016 620
  • Tyosuojelu.fi: Puhelinneuvonta

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.

päivitetty 27.12.2017 – Puhelinneuvonta on avoinna 27.12.2017 alkaen arkisin klo 9–15.