Sisältöjulkaisija

null Työtapaturman ilmoittaminen aluehallintovirastoon

Työtapaturman ilmoittaminen aluehallintovirastoon

29.11.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueella on viime aikoina ilmennyt tapauksia, joissa työnantaja ei ole ilmoittanut vaikean vamman aiheutuneesta työtapaturmasta AVIin.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa, että työnantajan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta työtapaturmasta, joka on aiheuttanut kuoleman tai vaikean vamman. Jos ei ole varmuutta vamman vaikeudesta, ilmoituksen voi tehdä aina, vaikka vamma ei välttämättä olisikaan vaikea. Ilmoituksen perusteella AVI päättää tutkinnan aloittamisesta. Lisätietoja:http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/vakavasta-tyotapaturmasta-ilmoittaminen

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue korostaa, että tahallaan tai huolimatta jätetystä ilmoituksen tekemättä jättämisestä voidaan tuomita työsuojelurikkomuksesta sakkoon.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue,
mikko.koivisto@avi.fi, p. 0295 018672