Sisältöjulkaisija

null Työterveyshuollon ammattilaiset kiittelivät Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyä

Työterveyshuollon ammattilaiset kiittelivät Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyä

Verkkouutinen 15.11.2019

Työsuojeluviranomaisen kehittämä Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely keräsi kiitosta työterveyshuollon moniammatillisilla koulutuspäivillä. Kyselymentelmä voi toimia työpaikalla yhtenä apuvälineenä, kun työpaikalla tunnistetaan työpaikan psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

– Psykososiaalinen kuormitus on aihe, joka on edelleen hyvin ajankohtainen mutta myös haastava työterveyshuollon näkökulmasta. Tästä syystä kaikki apuvälineet aiheeseen liittyen ovat hyvin tervetulleita, kertoo koulutuspäivistä tarkastaja Johanna Pulkkinen.

Kyselyllä saadaan yleiskuva työtekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty työsuojeluvalvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Työterveyshuollon moniammatillisen koulutuspäivän järjesti Suomen Työterveyshoitajaliitto, Suomen Työterveyslääkärit ry, Suomen Fysioterapeuttiliitto ja Suomen Psykologiliitto. Työsuojeluviranomaisella oli tapahtumassa oma neuvontapiste.

– Työterveyshuollon uudistettu Sininen kirja ja siihen liittyen lakisääteiset terveystarkastukset herättivät myös keskustelua, kertoo Johanna Pulkkinen.

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia työntekijöiden palvelusuhteen laadusta ja kestosta sekä työpaikan koosta riippumatta. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoidon. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu työnantajan velvollisuuteen järjestää ja toteuttaa lakisääteinen työterveyshuolto.

Lisätiedot:
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, p. 0295 018 203
Lounais-Suomen avin työsuojelun vastuualue

Linkit:
Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely
Työterveyshuollon moniammatillinen koulutuspäivä
Työterveyslaitos: Sininen kirja