Sisältöjulkaisija

null Työterveyshuollon tulevaisuutta pohdittiin Oulussa

Työterveyshuollon tulevaisuutta pohdittiin Oulussa

13.10.2016 – Pohjois-Suomi

Työelämän murroksessa työterveyshuoltoon liittyy haasteita, mutta myös monipuolistuvan yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Oulussa 13.10. järjestetyn Työterveyshuollon tulevaisuus -seminaarin puhujat näkivät tulevaisuuden tarpeet ja odotukset pitkälti samansuuntaisina.

Tilaisuuden avannut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Päivi Suorsa kertoi työterveyshuollon valvonnan kautta tulleen esille, että työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä on edelleen puutteita, joista joudutaan antamaan toimintavelvoitteita. Jatkossa työterveyshuollon valvonnassa korostuvat varsinkin psykososiaalinen kuormitus ja riskiperusteinen valvonta.

Asiantuntijalääkäri Kari Haring SAK:sta totesi muuttuvan työelämän luovan haasteita, joihin vastaaminen on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa työterveyshuollon roolia. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ylilääkäri Riitta Sauni nimesi nousevaksi trendiksi erityisesti teollisuudessa ja yksityisellä palvelusektorilla yleistyneen vuokratyön. Myös etätyö ja jatkuvan tavoitettavuuden vaatimukset muuttavat työelämää.

Oulun tilaisuuden puhujat

Työterveyshuollon tulevaisuus -seminaarissa puhuivat Asko Saastamoinen, Kari Haring ja Riitta Sauni.

Alihankkijasta yhteistyökumppaniksi

Seminaarissa nousivat keskusteluun menetetyn työpanoksen kustannukset niin työnantajien kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Työnantajien edustajana puheenvuoron käyttänyt Asko Saastamoinen toi esiin, että suorien kustannusten lisäksi esimerkiksi sairauspoissaolot synnyttävät erilaisia välillisiä kuluja, joiden taloudellinen mittaaminen ei ole yksinkertaista. Niitä voivat olla esimerkiksi vaikutukset työn laatuun ja tiimihenkeen.

Työantajat odottavat Saastamoisen mukaan työterveyshuollon olevan enemmän kuin sairaanhoitoa tarjoava alihankkija. Parhaimmillaan työterveyshuolto on aktiivinen yhteistyökumppani, joka hankkii ymmärrystä työpaikan olosuhteista sekä auttaa osaamisellaan mm. vähentämään kustannuksia ja etsimään uusia toimintatapoja. Sauni totesi esityksessään onnistuneen työterveysyhteistyön vaikuttavan sairauspoissaolojen vähentämisen lisäksi mm. tuottavuuden edistämiseen ja yrityskuvan kehittämiseen.

Esiintyjien aineistot ovat ladattavissa pdf-tiedostoina alla olevista linkeistä:
- Kari Haring: Työpaikkojen ja työntekijöiden tarpeet työterveyshuollolle
- Asko Saastamoinen: Työterveyshuollon tulevaisuus – Yrityksen odotukset työterveyshuollolta
- Riitta Sauni: Työterveyshuollon tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot
Johtaja Päivi Suorsa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
puh. 0295 017 630