Sisältöjulkaisija

null Työturvallisuus kuntoon – työsuojelutarkastuksia autokouluihin

Työturvallisuus kuntoon – työsuojelutarkastuksia autokouluihin

9.3.2018 – Etelä-Suomi

Autokoulujen työolot ovat yhtenä työsuojeluvalvonnan kohteena vuonna 2018. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät noin 130 työsuojelutarkastusta Etelä-Suomessa toimiviin autokouluihin.

Tavoitteena toimiva turvallisuuden hallinta ja turvallinen työpaikka

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työnantaja on tunnistanut työhön liittyvät riskit, ja että työntekijät on perehdytetty turvallisiin työtapoihin.

Kaikilla tarkastuksilla valvotaan, että lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty ja yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä on toimivaa. Valvonnan lähtökohtana toimii työpaikan vaarojen arviointi, joka on säädetty työnantajan velvollisuudeksi. Työnantajan tulee tunnistaa, minkälaisia kuormitustekijöitä työpaikalla esiintyy sekä arvioida, aiheuttavatko ne terveydelle vaaraa. Arvioinnin täytyy kattaa sekä fyysiset että psykososiaaliset työolosuhteet.

Tarkastuksilla valvotaan lisäksi, että työsopimukset on tehty kirjallisesti tai keskeiset ehdot on annettu kirjallisesti tiedoksi, ja että työnantajan yleiset velvollisuudet mm. lakisääteinen tapaturmavakuutus, työhön perehdyttäminen ja yhteistoiminta työsuojeluasioissa ovat kunnossa.

Tarkastuksen kulku

Tarkastus tehdään asiakirjojen pohjalta keskustellen. Tarkastukseen kuuluu tarvittaessa myös työpaikkakierros, jossa havainnoidaan työolosuhteita. Ennen tarkastusta tarkastajat ottavat yhteyttä työpaikkaan ja sopivat tarkastuksen ajankohdasta. Tällöin toimitetaan myös lisätietoa tarkastukseen valmistautumista varten.

Lisätietoja:

Tietoa työsuojelusta: www.tyosuojelu.fi

Tietoa autokoulujen tarkastuksista:
Työsuojelutarkastaja Risto Lehikoinen, 0295 016 434, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.