Sisältöjulkaisija

null Työturvallisuusasiat esillä Farmarissa: Panostus työkykyyn on investointi tuottavuuteen

Työturvallisuusasiat esillä Farmarissa: Panostus työkykyyn on investointi tuottavuuteen

13.6.2017

Työterveyslaitos (TTL), Työturvallisuuskeskus (TTK) ja Työsuojeluhallinto neuvovat ja opastavat maaseudun elinkeinojen parissa työskenteleviä Farmari 2017 -messuilla Seinäjoella 14.-17. kesäkuuta teemalla ”Panostus työkykyyn on investointi tuottavuuteen”. Messut esittelee suomalaista ruoantuotantoa, maataloutta sekä maaseutua.

Maaseutuelinkeinojen parissa työskenteleville sattui vuonna 2016 noin 4 000 korvattua työtapaturmaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tilaston mukaan.  - Lähes joka viidennelle päätoimiselle maatalousyrittäjälle sattuu tapaturma maataloustyössä, kun tarkastelujaksoksi otetaan yksi vuosi, toteaa kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitoksesta (TTL).

TTL on haastatellut maatalousyrittäjiä ja tutkinut tarkemmin, mitä lukujen taakse kätkeytyy.
- Yleisimmin lääkärissä käyntiin johtanut tapaturma sattuu päätoimisille yrittäjille karjanhoitotyössä, metsätyössä tai koneiden huolto- ja korjaustyössä. Yleisimmät tapaturmatyypit olivat kaatuminen, koneisiin, laitteisiin tai esineisiin satuttaminen sekä eläimen tönäisy, pusku, potku tai puraisu.
 Tyypillisimmät vammatyypit olivat nyrjähdys ja venähdys, ruhje ja mustelma, murtuma sekä haava, kertoo Jukka Mäittälä.

TTL:n mukaan kaikista maatalousyrittäjistä 15 prosentille oli sattunut tapaturma maataloustyössä ja lähes kymmenelle prosentille lääkärissä käyntiä vaatinut tapaturma. Eläintilojen yrittäjille tapaturmia sattui selvästi enemmän kuin kasvinviljelijöille tai metsätalous-yrittäjille

-  Maatalousyrittäjät ilmoittivat tutkimusajanjaksonamme vuonna 2014 lääkärissä käyntiin johtaneita työtapaturmia sattuneen lähes kaksi kertaa enemmän kuin Melan MATA-tilastojen mukaan heille oli korvattu, huomauttaa kehittämispäällikkö Mäittälä TTL:stä.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

TTK korostaa vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin merkitystä.
- Selvittämällä työpaikan vaaratekijät ja arvioimalla riskit varmistetaan myös maatalousalalla työympäristön turvallisuus ja henkilöstön työhyvinvointi. Kun henkilöstö voi hyvin, tuotanto ja palvelut toimivat häiriöttä. TTK tarjoaa tähän koulutusta ja työkaluja, sanoo TTK:n maatalousalasta vastaava asiantuntija Asta Koivikko.

Työsuojeluviranomaiset ovat myös havainneet valvontatyössään haasteita maaseutuelinkeinojen työturvallisuudessa.  - Maaseutuelinkeinojen työsuojelun kehittämisessä on haasteita sekä perinteisessä koneturvallisuudessa että ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä erityispiirteissä kuten työehtosopimuksen mukainen palkkaus, arvioi tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Muut maaseutuelinkeijojen työsuojeluvalvonnassa esille tulevat tyypilliset puutteet liittyvät mm. työaikakirjanpidon puutteisiin ja siihen, että kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet puuttuvat.

- Myös maaseudulla työterveyshuolto on järjestettävä jokaisella työpaikalla. Tämä tuppaa unohtumaan, muistuttaa tarkastaja Anumari Suhonen.

TTL:n, TTK:n ja Työsuojeluhallinnon edustajat on tavattavissa Farmarissa osastolla A 60.

Lisätietoja:
Työterveyslaitos TTL: kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, p. 0407532017, s-posti jukka.maittala@ttl.fi
Työturvallisuuskeskus TTK, asiantuntija Asta Koivikko, 040 588 8940, s-posti asta.koivikko@ttk.fi
Työsuojeluhallinto: tarkastaja Anumari Suhonen, p. 029501 6825, s-posti: anumari.suhonen@avi.fi  
Itä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue


Linkit:
Työterveyslaitos
Työturvallisuuskeskus
Työsuojeluhallinto

Farmari 2017