Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ulkomaalaislain työnantajaa koskevien määräysten rikkomisesta sakkoja työnantajalle

Ulkomaalaislain työnantajaa koskevien määräysten rikkomisesta sakkoja työnantajalle

Mediatiedote, Ei-etusivulle 19.12.2017 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 18.12.2017 tuominnut vaasalaisen elinkeinonharjoittajan 10 päiväsakkoon työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Käsiteltävänä oli joulukuussa 2015 toimitetulla työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus, jossa työnantajalla oli palveluksessaan kaksi EU:n ulkopuolisen maan kansalaista, joilla ei ollut tarkastushetkellä voimassa olevaa Suomessa työntekoon oikeuttavaa lupaa. Molemmilla työntekijöillä oli aiemmin ollut lupa-asiat kunnossa, mutta lupien voimassaolo oli sittemmin, ennen tehtyä työsuojelutarkastusta, päättynyt molempien osalta.

Työnteko-oikeudettoman työntekijän palveluksessa pitäminen on rangaistavaa joko ulkomaalaislain mukaisena työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena taikka rikoslain mukaisena luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttönä. Työnteko-oikeuden puuttuminen oli asiassa sinänsä riidatonta, mutta työnantaja vetosi siihen, ettei hän tiennyt, ettei ko. työntekijöillä ollut voimassa olevaa työnteko-oikeutta.

Käräjäoikeus totesi, että ulkomaalaislain vaatimukset asettavat työnantajalle aktiivisen velvoitteen olla perillä työntekijöiden työlupatilanteesta. Käräjäoikeus otti huomioon, että työnantajalla olisi ollut kohtuullisesti aikaa varmistautua siitä, että toisella työntekijällä oli työskentelyoikeus kunnossa, koska tämän työlupa oli päättynyt noin 2,5 vuotta ennen toimitettua työsuojelutarkastusta. Toisen työntekijän kohdalla tilanne oli tulkinnanvaraisempi, mutta koska oli ollut tiedossa, että tällä oli muutoksenhakuasia vireillä, työnantajan olisi käräjäoikeuden mukaan tullut varmistautua siitä, että lupa on kunnossa.

Syyttäjä vaati työnantajalle rangaistusta luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, mutta työnantajan ei katsottu toimineen tahallisesti, mitä ko. rikos edellyttää. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli menetellyt huolimattomasti ja syyllistynyt näin ollen työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan tulee varmistaa, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse, sekä säilyttää tätä tietoa. Lisäksi työnantajan on mm. ilmoitettava ulkomaalaislaissa tarkemmin lueteltuja tietoja työntekijöiden edustajalle työpaikalla sekä TE-toimistolle.

Työsuojelua sekä ulkomaalaisia työntekijöitä koskevien määräysten ja niiden valvonnan tarkoituksena on turvata työehtojen ja muun kohtelun suhteen yhdet, kaikille samanlaiset työmarkkinat.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/1312.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lue lisää ulkomaalaisten työntekoon liittyvästä työsuojeluvalvonnasta sekä työnantajan velvollisuuksista työsuojeluhallinnon ylläpitämältä Internet-sivustolta: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija