Sisältöjulkaisija

null Ulkomaalaisvalvontaan ja harmaan talouden torjuntaan lisää tehoa uuden lainsäädännön avulla

Ulkomaalaisvalvontaan ja harmaan talouden torjuntaan lisää tehoa uuden lainsäädännön avulla

16.8.2017

Tiedote englanniksi

Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1.9.2017 alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella Tyosuojelu.fi-sivustolla.

Ennakkoilmoitukset tukevat omalta osaltaan viranomaisten työtä harmaan talouden estämiseksi. Ylitarkastaja Anu Ikonen Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelta kertoo, että ilmoitusvelvollisuuden yhtenä tarkoituksena on tehostaa Suomeen työntekijöitä lähettävien yritysten valvontaa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin edellyttämällä tavalla.

- Ilmoitusten kautta saatavien tietojen perusteella pystymme kohdentamaan valvontaa aikaisempaa tehokkaammin reaaliaikaisesti. Lisäksi saamme jatkossa suuntaa-antavia tilastotietoja Suomeen työvoimaa lähettävien yritysten ja lähetettyjen työntekijöiden määrästä, Ikonen toteaa.

- Uuden lain myötä on siirrytty rikosoikeudellisista seuraamuksista hallinnollisiin seuraamuksiin eli laiminlyöntimaksuihin. Laiminlyöntimaksun (1000 -10 000 euroa) määrää alueellisesti toimivaltainen työsuojeluviranomainen. Muutos mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman seuraamusjärjestelmän yhdessä reaaliaikaisen valvonnan kanssa. Suomesta toiseen valtioon työhön lähettävän henkilön työnantajan on otettava selvää mahdollisista vastaavista velvollisuuksista kyseisessä valtiossa, Ikonen muistuttaa.

CFS HSE deputy manager Pia Vuorinen OL3-työmaalta Olkiluodosta kertoo mitä uudistus tarkoittaa työnantajan näkökulmasta. - Ilmoitusmenettelyn käyttöönotto OL3-työmaalla on näkynyt jo pitkään lisääntyneenä tiedottamisena työmaan työnantajille. Viestintä aloitettiin jo ennen ilmoitusvelvollisuutta koskevan lainkohdan voimaantuloa kesäkuussa 2016, ja on jatkunut siitä lähtien, Vuorinen toteaa.

Tärkeä tuki on ollut yhteistyö ylitarkastaja Anu Ikosen kanssa, jonka kanssa on tavattu ja hän on ollut mukana työnantajille järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Yhtä oleellista on se, että materiaalia on työsuojeluhallinnon verkkosivuilla englanniksi. - Oleellista on myös yhteistyö työmaan urakoitsijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että myös uudet ulkomailla olevat työnantajayritykset saavat tiedon uudesta velvoitteesta, Pia Vuorinen tähdentää.

Ilmoitus on tilaaja- ja työpaikkakohtainen eli jos työtä tehdään useassa kohteessa tai usealle eri tilaajalle, kustakin tehdään oma ennakkoilmoituksensa. Ilmoitusta ei sen sijaan tarvitse tehdä, jos työntekijöitä lähetetään Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina. Rakennusalan työssä ennakkoilmoitus ja täydennysilmoitus on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Lisätietoja: ylitarkastaja Anu Ikonen, Lounais-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, p. 0295 018 143

Ilmoitusvelvollisuus:
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija/ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (sähköinen lomake):
www.tyosuojelu.fi/ennakkoilmoitus

Laki työntekijöiden lähettämisestä: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160447

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaisena (Liaison Office). Yhteysviranomainen antaa sähköpostitse yleisluonteista neuvontaa Suomessa sovellettavasta lainsäädännöstä ja ohjaa ottamaan yhteyttä oikeaan viranomaiseen. Neuvontaa annetaan työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille, vastaanottaville yrityksille Suomessa sekä lähetetyille työntekijöille työntekijöiden lähettämiseen liittyen.

Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen postedworkersfin@avi.fi