Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ulkomaisen työvoiman valvonta kaupan alalla: moni ei tuntenut minimipalkkaa

Ulkomaisen työvoiman valvonta kaupan alalla: moni ei tuntenut minimipalkkaa

Mediatiedote 8.3.2016 Etelä-Suomi

(Tiedote ruotsiksi ja englanniksi)

Kaupan alalla valvottiin viime vuonna ulkomaisen työvoiman käyttöä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa yhteensä 54 tarkastusta kauppoihin, joiden työntekijät olivat pääosin ulkomaalaisia. Kaupat olivat enimmäkseen pieniä ruoka- tai vaatekauppoja.

Ulkomaalaislain lisäksi tarkastuksilla valvottiin muun muassa työterveyshuoltolain ja yleissitovan työehtosopimuksen noudattamista. Tarkastusten tavoitteena oli valvonnan ohella lisätä työnantajien ja työntekijöiden tietämystä ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä säännöksistä, kaupan alan työehtosopimuksesta ja työterveyshuollosta. Tarkastetut työpaikat eivät pääsääntöisesti olleet järjestäytyneitä.

Osalla palkka alitti minimitason

Tarkastetuista työpaikoista 27 prosentilla oli puutteita yleissitovan työehtosopimuksen noudattamisessa. Yleisin puute oli se, että työntekijöiden peruspalkka ei vastannut kaupan alan työehtosopimuksessa määriteltyä minimipalkkaa, joka on pääkaupunkiseudulla 11,03 euroa/t. Työnantajille annettiin toimintaohjeita puutteen korjaamiseksi.

”Useimmilla työnantajista oli maahanmuuttajatausta, ja vaikutti siltä, että monelle heistä suomalainen työlainsäädäntö ei ollut kovin tuttua. Työntekijätkään eivät monesti tienneet, millainen palkka heille kuuluisi”, kertoo työsuojelutarkastaja Kati Nikulainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Useimmilla työntekijöillä oli työnteko-oikeus

Lähes kaikilla tarkastuksilla kohdatuilla työntekijöillä oli työnteko-oikeus Suomessa. Työnantajista kuitenkin vain 33 prosenttia säilytti työpaikalla tiedon ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista. Ulkomaalaislain mukaan tiedot on säilytettävä 4 vuotta ja esitettävä tarvittaessa viranomaiselle. Työnteko-oikeuden varmistamiseksi työnantajan tulee pyytää työntekijältä kopioitavaksi passi tai oleskelulupa.

Puutteita työterveyshuollossa ja työvuoroluetteloissa

Tarkastetuista työpaikoista jopa 39 prosentilla ei ollut lakisääteistä työterveyshuoltoa järjestetty ollenkaan. Tämä on huomattavasti enemmän kuin kaupan alalla yleensä: kaikista viime vuonna tarkastetuista kaupan alan työpaikoista 9 prosentilla ei ollut työterveyshuoltoa.

Myös työvuoroluettelon käytössä oli puutteita. Joissakin työpaikoissa työvuoroluettelo puuttui kokonaan, joissakin sitä ei ollut annettu työntekijöille tiedoksi kahta viikkoa ennen työviikon alkamista, kuten kaupan alan työehtosopimus määrää.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvä valvonta kaupan alalla jatkuu vuonna 2016.

Lisätietoja:
Tarkastaja Kati Nikulainen, puh. 0295 016 478
Ylitarkastaja Riku Rajamäki, puh. 0295 016 339
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman terveellistä ja turvallista.