Sisältöjulkaisija

null UPM Plywood Oy:lle ja Pelloksen tehtaan esimiehille tuomio työturvallisuusrikoksesta

UPM Plywood Oy:lle ja Pelloksen tehtaan esimiehille tuomio työturvallisuusrikoksesta

7.6.2018 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut UPM Plywood Oy:n eli entisen UPM Kymmene Wood Oy:n tuotantopäällikön ja vuoromestarin työturvallisuusrikoksesta, koska he olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että tehtaan työntekijät eivät käytä pylväsporakonetta vaarallisella työtavalla ja ilman karansuojaa.    

UPM Plywood Oy:n Mikkelin Pelloksen tehtaalla sattui syyskuussa 2015 työtapaturma, kun työntekijä oli käyttänyt pylväsporakonetta kivien hiontaan. Työntekijä ei ollut kiinnittänyt hionnassa käyttämäänsä hiomanauhaa pylväsporakoneen työpöytään, vaan hän oli pitänyt siitä kiinni käsin. Hiomanauha oli ruttaantunut, jolloin työntekijän käsi oli osunut pylväsporakoneen pyörivään karaan, joka oli suojaamaton.

Käräjäoikeus tuomitsi tehtaan tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt kyseessä olevan työsuoritteen osalta järjestää ja valvoa, että tehtaalla on riittävän järjestelmällinen prosessi, jossa työn ja työvälineiden tapaturman vaarat selvitetään ja poistetaan. Riittävän järjestelmällisessä vaarojen selvittämisessä työnantajan edustajat olisivat voineet havaita ja puuttua työntekijöiden jo ennen tapaturmaa käyttämään vaaralliseen tapaan. Oikeus katsoi, että merkitystä ei ollut sillä, että vaarojen arviointi oli tehty perusteellisesti aikaisemmin. Oikeuden mukaan työnantajan edustajaa ei vapauta vastuusta myöskään se, että tehtaalla oli erillinen riskienarviointiryhmä, joka ei ollut havainnut nyt kyseessä olevaa epäkohtaa.       

Käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta myös tehtaan vuoromestarin, koska tehtaalla kyseistä työvaihetta varten laaditut kirjalliset työohjeet eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä eikä vuoromestari ollut työntekijöiden lähiesimiehenä opastanut ja ohjannut tapaturmassa loukkaantunutta ja muita työntekijöitä käyttämään porakonetta kyseisessä työvaiheessa turvallisesti. Häntä ei vapauttanut vastuusta se, että hän oli antanut opastuksen muiden työntekijöiden tehtäväksi ja he eivät olleet hoitaneet opastusta kirjallisen muistilistan mukaisesti. Hänen velvollisuutenaan olisi ollut valvoa, että työntekijät ovat omaksuneet heille annetun opastuksen työnantajan tarkoittamalla tavalla ja tarvittaessa täydentää heille annettua opastusta. Vastuusta ei vapauttanut myöskään se, että hän oli kerran nähnyt, että porakoneesta oli puuttunut karansuoja ja huomauttanut siitä työntekijää. Oikeuden mukaan esimiehellä olisi ollut pelkän huomauttamisen sijasta erityinen syy varmistua, että kyseiseen työvaiheeseen liittyvät työtavat ovat myös muilta osin kunnossa. 

Käräjäoikeus tuomitsi kummallekin työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoa, josta tuotantopäällikölle tulee maksettavaa 1 300 euroa ja vuoromestarille hänen tuloillaan 1 000 euroa. Oikeus katsoi, että rikos on tapahtunut UPM Plywood Oy:n toiminnassa, mutta jätti sen yhteisösakkoon tuomitsematta, koska yhtiön toiminta on varsin laajaa ja yhtiössä on kiinnitetty työsuojeluun erityistä huomiota ja kyseessä oli yksittäinen laiminlyönti, joka koski vain yhtä pientä työsuoritetta.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/1165

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka