Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Useilla työmailla puutteita putoamissuojauksessa – sakot toimitusjohtajalle ja yhtiölle

Useilla työmailla puutteita putoamissuojauksessa – sakot toimitusjohtajalle ja yhtiölle

Mediatiedote 24.1.2023 Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa sijaitsevan kattoalan yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.1.2023.

Tuomio koski toistuvia työturvallisuuspuutteita kattoalan yrityksen työkohteissa Helsingissä, Lahdessa, Nurmijärvellä, Nummelassa, Luumäellä, Kouvolassa, Hämeenlinnassa ja Asikkalassa. Erityisesti putoamissuojauksissa oli vakavia puutteita.

Puutteet tulivat ilmi työsuojelutarkastuksissa

Vuonna 2019 tehdyissä työsuojelutarkastuksissa yhtiön yhdeksästä työkohteesta löytyi puutteita putoamissuojauksen järjestämisessä. Lisäksi vuonna 2020 kahdeksassa työkohteessa havaittiin työturvallisuuspuutteita. Yhtiölle oli annettu kehotuksia ja toimintaohjeita putoamissuojauksen järjestämiseksi työturvallisuusmääräysten mukaiseksi. Lisäksi yhtiölle oli annettu neljä käyttökieltoa putoamissuojausten ja telineiden puutteiden vuoksi. 

Käräjäoikeuden mukaan lyhyellä ajanjaksolla todettujen laiminlyöntien lukumäärä osoitti, että yhtiön toiminnassa ei ollut jatkuvasti tarkkailtu työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta eikä riittävän järjestelmällisesti selvitetty ja tunnistettu työstä aiheutuvia vaaratekijöitä. Työnjohtajilla ei ollut tarpeeksi aikaa valvoa työkohteiden työturvallisuutta ja työnjohtajat eivät käyneet kaikissa valvottavanaan olevissa työkohteissa. Lisäksi yhtiössä ei ollut riittävästi työnjohtajia valvomaan putoamissuojausten asianmukaisuutta.

Käräjäoikeus arvioi yhtiön toimitusjohtajan tulleen tietoiseksi putoamissuojausten puutteellisuudesta jo vuonna 2019. Siitä huolimatta hän ei ollut riittävästi valvonut puutteiden korjaamista eikä huolehtinut resurssien riittävyydestä myöskään vuonna 2020. Vuonna 2021 yhtiössä oli ryhdytty putoamissuojauksen tasoa parantaviin toimenpiteisiin. 

Yhteisösakko tuomittiin uuden yhtiön maksettavaksi

Yhteisösakon tuomitsemiseen arvioitiin olevan edellytykset, sillä työturvallisuusrikokseen oli syyllistynyt yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö, jonka toiminnassa rikokset oli tehty, oli jakautunut vuonna 2021 niin, että sen liiketoiminta oli kokonaisuudessaan siirtynyt uudelle saman nimiselle yhtiölle ja yhtiön kiinteistöomaisuus oli erotettu kiinteistöosakeyhtiöksi. Uuteen osakeyhtiöön oli siirtynyt ne lakanneen osakeyhtiön toiminnot, joissa laiminlyönnit oli tehty. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että uusi osakeyhtiö voitiin tuomita yhteisösakkoon nyt kyseessä olleista laiminlyönneistä. 

Johdon tulee valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista 

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että ylimmän johdon vastuulla on muun muassa huolehtia riittävistä resursseista ja selkeästä tehtävänjaosta. Lisäksi johdon vastuulla on luoda toimiva työsuojeluorganisaatio ja edellytykset sen tehokkaalle toiminnalle. Työntekijöiden tai työnjohtajien mahdolliset laiminlyönnit ohjeiden noudattamisessa tai toiminnan valvomisessa eivät poista ylimmän johdon vastuuta. 

”Yhtiön ylin johto on velvollinen osaltaan valvomaan, että sen alaiset työntekijät noudattavat työturvallisuusmääräyksiä ja heille annettuja ohjeita”, Peltorinne sanoo.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 20.01.2023, R 21/2008.

Lisätiedot:
Lakimies Jasmine Peltorinne, puh. 02950 16674, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue