Sisältöjulkaisija

null Uudistuksia työpaikkojen turvamerkkejä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin

Uudistuksia työpaikkojen turvamerkkejä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin

5.6.2015

Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 uuden asetuksen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015). Asetus tulee voimaan 1.9.2015. Asetus täydentää työsuojelulainsäädäntöä, ja sillä saatetaan voimaan Euroopan unionin turvamerkkejä koskeva direktiivi muutoksineen.

Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit.

Työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta turvamerkeistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. Työnantajan on huolehdittava työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:ssä tarkoitetun työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella merkkien ja merkinantolaitteiden riittävästä määrästä ja niiden sijoittamisesta. Kyse ei ole varsinaisista muutoksista, koska samat asiat ovat jo kumotussa valtioneuvoston päätöksessä.

Kilvet säilyvät ennallaan lukuun ottamatta poistettua haitallista tai ärsyttävää ainetta -varoitusmerkkiä.

Työpaikoilla käytössä olevat kilvet voivat poiketa asetuksessa esitetyistä asetuksessa mainituin ehdoin.

Käsimerkkejä, jotka on kuvattu liitteessä, on muutettu. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat erityisesti aloita- ja seis-merkkeihin. Lisäksi on lisätty uusia merkkejä koskien merkinantoa puominosturin kuljettajalle ja hitaasti ja nopeasti nostamisesta.

Lisätietoja:
Käsimerkit (pdf-tiedosto)