Sisältöjulkaisija

null Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016

Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016

Verkkouutinen 6.7.2016

Nykyinen panostajia koskeva lainsäädäntö korvataan panostajalailla (423/2016) ja asetuksella panostajien pätevyyskirjoista (458/2016), joissa säädetään muun muassa panostajan pätevyyskirjoista, niiden myöntämisestä, voimassaolosta, peruuttamisesta, oikeudesta räjähteiden käsittelyyn ja panostajarekisteristä. Panostajia koskevan lainsäädännön muuttumisen yhteydessä muuttuu myös valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Uudistukset muuttavat panostajalainsäädännön ajanmukaiseksi, perustuslain vaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi, joka yhdistää työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden näkökohdat.

Aikaisemman kolmen luokan sijaan jatkossa panostajien pätevyyskirjoja ovat nuorempi panostaja, vanhempi panostaja, ylipanostaja sekä uusina luokkina tehosteräjäyttäjän ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat. Samassa yhteydessä muuttuvat myös eri pätevyysluokkien työkokemusvaatimukset.

Ennen 1.9.2016 myönnetyt pätevyyskirjat säilyvät voimassa edelleen, enintään kuitenkin 1.9.2021 saakka. Uusimisen yhteydessä nämä pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin pätevyyskirjaluokkiin ja uudenmuotoisiin kuvallisiin lupakortteihin. Hakemuksen liitteenä on oltava kaksi kappaletta passikuvia.

Lisätietoja:

Työpaikkatiedote 1/2016

Tietoa panostajan pätevyyskirjasta Tyosuojelu.fissä (huom. sivun sisältö on voimassa olevan lain mukainen)