Sisältöjulkaisija

null Uusi työaikalaki vaikuttaa työaikaa koskeviin poikkeuslupiin

Uusi työaikalaki vaikuttaa työaikaa koskeviin poikkeuslupiin

5.9.2019

Uusi työaikalaki tuo muutoksia työsuojeluviranomaisen myöntämiin poikkeuslupiin ja jo myönnettyjen poikkeuslupien voimassaoloon. Muutoksia tulee työvuoroluetteloita, yötyötä, jaksotyötä ja säännöllistä työaikaa koskeviin poikkeuslupiin. Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020.

Määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat luvat

Vanhan työaikalain nojalla myönnetyt määräaikaiset poikkeusluvat ovat voimassa määräajan päättymiseen asti. Valtaosa työsuojeluviranomaisen poikkeusluvista on määräaikaisia ja myönnetty enintään kahdeksi vuodeksi.

Toistaiseksi voimassa olevat poikkeusluvat lakkaavat olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta, eli viimeinen päivä, jolloin toistaiseksi myönnetyt poikkeusluvat ovat voimassa on 31.12.2020.

Poikkeusluvan soveltamisen jatkamisesta sopiminen

Uusi työaikalaki laajentaa määräaikaisen poikkeusluvan jatkosta sopimisen alaa kaikkiin työsuojeluviranomaisen myöntämiin lupiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2020 myönnettyjen poikkeuslupien osalta osapuolet voivat sopia luvan soveltamisesta määräajan jälkeenkin, mikäli luvan myöntämisen kriteerit eivät ole muuttuneet olennaisesti.

Jaksotyön ja yötyön teettäminen

Jaksotyön ja yötyön sääntely muuttuu uuden työaikalain myötä. Jaksotyön ja säännöllisen yötyön teettäminen on uuden työaikalain voimaan tultua mahdollista aikaisempaa useammissa tehtävissä ilman poikkeuslupaa. Tilapäinen yötyö sallitaan suoraan lain nojalla, kun työnantajalla on satunnainen tarve teettää työtä yöaikana.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antero Seppänen
p. 0295 018 181, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue