Sisältöjulkaisija

null Väärä nostoapuväline johti yhteisösakkoon työturvallisuusjutussa

Väärä nostoapuväline johti yhteisösakkoon työturvallisuusjutussa

8.11.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 8.11.2017 tuominnut vantaalaisen metallien käsittelyyn erikoistuneen yrityksen 5 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Tuotantopäällikkö, karkaisimopäällikkö ja kunnossapitopäällikkö tuomittiin kukin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli yhtiön Tampereen karkaisimolla kesäkuussa 2015 sattuneeseen työtapaturmaan liittyneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Työntekijä valmisteli lämpökäsittelyyn menevää n. 200 kg painavan hammaspyörää, joka piti kääntää. Työntekijä kiinnitti yhden kiinteän nostosilmukan kappaleen sivussa olleeseen kierteeseen ja alkoi nostaa hammaspyörää sivuttain. Kun kappale oli ilmassa, nostosilmukka katkesi kiinnityskierteestään ja kappale putosi ensin lavan päälle, siitä lattialle ja työntekijän vasemman jalkaterän päälle aiheuttaen vammoja.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työnantajan on valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Kyseisten kappaleiden kääntö kuuluisi tehdä käyttäen laakeroitua nostolenkkiä, mutta ko. kappaleessa olevien reikien kokoista lenkkiä ei ollut käytettävissä.

Vastaajat tunnustivat epäillyt rikokset ja suostuivat asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä ja vastaajat olivat yhtä mieltä syyksiluettavista rikoksista eli siitä, että vastaajat olivat syyllistyneet työturvallisuusrikokseen ja siitä, että asiassa oli käsillä yhteisösakon tuomitsemisen edellytykset kyseisen yhtiön osalta. Asianomistajalta ei ollut tarpeen saada suostumusta asian ratkaisemiseen tunnustamisoikeudenkäynnissä, koska asianomistaja oli esitutkinnassa ilmoittanut, että hänellä ei ollut mitään vaatimuksia.

Käräjäoikeus totesi, että syyte oli perusteltu ja tuomitsi vastaajat syyttäjän vaatimusten mukaisiin rangaistuksiin.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/3008

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue