Sisältöjulkaisija

null Vaarallisesta jätepuristimesta sakot vastaavalle mestarille

Vaarallisesta jätepuristimesta sakot vastaavalle mestarille

19.6.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 19.6.2019 tuominnut rakennustyömaan vastaavana mestarina ja työnantajan edustajana toimineen henkilön 15 päiväsakon eli 765 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli tamperelaisella rakennustyömaalla toukokuussa 2017 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli käyttämässä jätepuristimen kaatolaitetta. Hän käytti laitteen hallintalaitteita oikealla kädellä ja pisti vasemman käden jätepuristimen ja kaatolaitteen väliin siten, että kolme sormea oli vaara-alueella. Nostaessaan kaatolaitetta ylös jäivät sormet kaatolaitteen ja jätepuristimen väliin loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu ottamalla käyttöön kone, jonka kaatolaitteen ja jätepuristimen välistä puristumiskohtaa ei ollut suojattu. Koneen hallintalaitteet sijaitsivat vaaravyöhykkeen lähellä.

Käräjäoikeus totesi, että laitteesta oli sen tullessa työmaalle tarkastettu sen mekaaninen toimivuus. Näissä tarkastuksissa turvallisuutta oli arvioitu pikemminkin tarkastettujen laitteiden teknistä toimivuutta turvallisuustekijänä, eikä niinkään niiden normaalissa toiminnassa havaittavissa olevia riskejä. Selvää on myös, että yhdellä kädellä käytettävän jätepuristimen käyttövaarallisuutta ei ollut laitteen saapuessa työmaalle tai myöhemmissä tarkastuksissa havaittu ennen onnettomuutta. Jos laite olisi tarkastettu toimivuuden lisäksi vaaranarvioinnin näkökulmasta, yhdellä kädellä käytettävän laitteen käyttövaarallisuus olisi ollut havaittavissa, koska laitteen vaara-alueelle oli ollut mahdollista ulottua sen käytön yhteydessä.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka laitteen käyttöönottajalla on sinänsä oikeus luottaa, että esimerkiksi vaatimustenmukainen ja CE-merkitty kone täyttää ominaisuuksiltaan kansalliset määräykset, CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eivät kuitenkaan yksinään ole riittävä tae koneen turvallisuudesta. Työturvallisuuslain säännösten mukaisesti työnantajan on ennen koneen käyttöönottoa varmistauduttava sen soveltuvuudesta tulevaan käyttöön ja käyttöolosuhteisiin sekä selvitettävä ja arvioitava vaarat ja tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi tai minimoimiseksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/1105

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue