Sisältöjulkaisija

null Vaarojen selvittämisen ja työohjeiden laatimisen laiminlyönti tuli työnantajalle kalliiksi

Vaarojen selvittämisen ja työohjeiden laatimisen laiminlyönti tuli työnantajalle kalliiksi

1.12.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 23.11.2016 tuominnut Incap Oyj:n Vaasan tehtaan tehtaanjohtajan sekä työnjohtajan sijaisen kummatkin 35 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Työntekijän työhöntulon aikana työnjohtajana toiminut, mutta myöhemmin toisiin tehtäviin siirtynyt, tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Incap Oyj tuomittiin 5 000 euron yhteisösakon lisäksi maksamaan vahingoittuneelle työntekijälle yhteensä lähes 17 000 euroa vahingonkorvauksia.

Käsiteltävänä oleva asia kävi ilmi tutkittaessa Vaasassa maaliskuussa 2014 sattunutta työtapaturmaa. Työntekijä oli siirtämässä L-muotoisia lattakuparilaattoja kärryllä työpisteestä toiseen. Kärry "jumittui" todennäköisesti lattiassa olleeseen painaumaan, jolloin työntekijä yritti työntää kärryä sen takakulmasta saadakseen kärryn liikkeelle. Tällöin kärry kaatui, ja työntekijä loukkaantui tässä yhteydessä. Lattakuparit oli lastattu kärryyn niin, että ne nojasivat kärryn toista reunaa vasten, ja painopisteen siirtyminen toiselle reunalle teki kärrystä kiikkerän. Kärryn etureunassa oli kääntöpyörät. Työntekijä oli saanut opetuksen työhön vanhemmilta työntekijöiltä, mutta kyseistä työvaihetta varten ei ollut varsinaisia työnantajan laatimia työohjeita.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että mikäli vaarojen selvittäminen ja arviointi olisi tehty työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla, olisi kärryn rakenteesta ja lastaamisesta aiheutuva vaara tullut huomatuksi, ja työnantajan olisi pitänyt tähän puuttua.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että työnantaja oli sinänsä arvioinut riskejä säännöllisesti, mutta kyseistä työvaihetta ei ollut aiemmin pidetty kriittisenä työvaiheena. Käräjäoikeuden mielestä riskien arviointi ei ollut riittävän perusteellista, koska siinä oli sivuutettu työntekijöiden perusteltu huomautus siirtokärryn puutteista. Käräjäoikeus katsoi, että kärryjen kiikkeryys oli ollut tiedossa ainakin työntekijöiden tekemästä huomautuksesta lähtien. Yhtiössä oli annettu työmenetelmiä ja -tapoja koskevat ohjeet työtapaturman jälkeen, ja käräjäoikeuden arvion mukaan onnettomuus olisi estynyt toimimalla näiden myöhemmin annettujen ohjeiden mukaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että vastuu työpaikan turvallisuustoimenpiteistä on työnantajalla. Työnantajan vastuuta työsuojeluasioissa ei voi siirtää muille, esimerkiksi työntekijöille tai työsuojeluorganisaatiolle.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/378.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue