Sisältöjulkaisija

null Vaarojen torjunta ja arviointi ontuu yhteisillä työpaikoilla

Vaarojen torjunta ja arviointi ontuu yhteisillä työpaikoilla

24.1.2018

Teollisuuden korjausrakentamisen yhteisillä työpaikoilla tilaajan ja toimittajan olisi syytä parantaa yhteistyötään ja erityisesti terävöittää vaarojen torjuntaa ja arviointia. Tämä käy ilmi työsuojeluviranomaisen viime vuonna tehdyistä valtakunnallisista valvontahavainnoista.

Tilaajalle on kohdistettu paljon velvoitteita onnettomuuden vaaran ja yhteisten vaarojen torjunnasta sekä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista, kertoo työsuojeluviranomaisen valvontahavainnoista ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Yhteisten työpaikkojen tehostettu työsuojeluvalvonta liittyy työsuojeluviranomaisen nelivuotiseen 2016–2019 hankkeeseen. Valvonta painottui viime vuonna teollisuuden kunnossapitoon ja teollisuusrakentamiseen. Tänä vuonna valvonta laajenee palvelualan yhteisille työpaikoille.

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, tällöin työn suorittajien työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteensovittaminen on normaalia vaativampaa. Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 044-7159516, hanna-kaisa.rajala@avi.fi
AVI työsuojelu