Sisältöjulkaisija

null Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma

Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma

10.11.2016

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikkien työnantajien tulee arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja ryhtyä toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  Työnantajan, jonka palveluksessa on vähintään 30 henkilöä, tulee laatia suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee tehdä 1.1.2017 mennessä.

Suunnitelman tekeminen alkaa arvioinnista

Yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu työpaikan yhdenvertaisuustilanteen arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on paikantaa olosuhteita ja menettelytapoja, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla voidaan selvittää esimerkiksi henkilöstökyselyillä sekä käymällä läpi työolosuhteita, rekrytointikäytäntöjä ja muita menettelytapoja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Arvioinnin tulee lähtökohtaisesti kattaa kaikki yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet. Näitä ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy.

Tarpeelliset toimenpiteet kirjataan suunnitelmaan

Arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma toimenpiteistä. Suunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai jonkin muun suunnitelman, esimerkiksi tasa-arvosuunnitelman yhteydessä.  

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi ne konkreettiset toimenpiteet, jotka on työpaikalla tarpeen toteuttaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Suunnitelman tulee kattaa kaikki työpaikalla merkityksellisiksi todetut syrjintäperusteet. Kysymys siitä, mitkä syrjintäperusteet ovat työpaikalla merkityksellisiä, on käsiteltävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Edistämistoimenpiteillä aidosti syrjimätön työpaikka

Työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta toimilla, joihin arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet ja mahdolliset ongelmat antavat aihetta. Tavoitteena on, että menettelytavat työpaikalla ovat aidosti syrjimättömiä.

Yhdenvertaisuuden edistämistoimilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia keinoja, joilla vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. Työ pyritään esimerkiksi järjestämään siten, että syrjinnän vaarassa olevien työntekijöiden tarpeet huomioidaan paremmin. Kyse voi myös olla heikommassa asemassa olevien tukemisesta. Edistämistoimenpiteitä ovat myös työpaikalle laadittavat menettelytavat syrjintäepäilyjen käsittelyyn sekä työntekijöiden ja esimiesten yhdenvertaisuuskoulutus.

Edistämistoimia on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Työntekijöiden edustajalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.

Yhdenvertaisuuslakia työelämässä valvoo työsuojeluviranomainen.

Verkossa lähetettävä seminaari tarjoaa työkaluja suunnitteluun

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue järjestävät 14.11. iltapäiväseminaarin Vauhtia yhdenvertaisuussuunnitteluun. Seminaarissa tarjotaan työpaikoille käytännönläheisiä neuvoja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen. Seminaari täyttyi hetkessä, mutta sen livelähetystä voi seurata verkossa. Ohjeet tähän tulevat Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuille ja seminaarin Facebook-tapahtumaan.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala, p. 0295 016 345, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tyosuojelu.fi > Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu Finlexissä: http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/