Sisältöjulkaisija

null Valkeakosken Betoni Oy:lle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Valkeakosken Betoni Oy:lle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 31.12.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 30.12.2015 tuominnut Valkeakosken Betoni Oy:n 20 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön tuotantopäällikkö tuomittiin 60 päiväsakon eli 1 860 euron ja työnjohtaja 20 päiväsakon eli 520 euron sakkorangaistuksiin.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2013 sattuneeseen työtapaturmaan liittyneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Elementtitehtaan työntekijä oli hakemassa sidontalankaa kulkien täytettävänä olleen valuvaunun ja sen edessä ol-leen elementtipöydän välistä. Samaan aikaan etäämmällä ollut valukoneen hoitaja alkoi siirtää radio-ohjattua valuvaunua elementtipöydän yli. Hän ei katsonut valuvaunun suuntaan eikä siten havainnut työntekijää. Työntekijä puristui valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, valukoneen suojaamisen ja turvallisen kulkutien varaamisen osalta. Valuvaunun käynnistäminen oli mahdollista niin, ettei käyttäjä nähnyt vaara-aluetta eikä kone ennen liikkeen käynnistymistä antanut automaattisesti selkeästi havaittavissa olevaa varoitussignaalia. Lisäksi valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin muodostui puristumiskohta.

Käräjäoikeus totesi, että valukone oli saapunut yhtiölle vuonna 2004 ja se oli ollut säännöllisesti päivittäisessä käytössä. Valukoneeseen liittyvää riskien arviointia ja vaarojen selvittämistä ei kuitenkaan ollut työturvallisuuslain mukaisesti tehty. Käräjäoikeus totesi, että lopullinen vastuu siitä, että vaarojen selvittäminen on riittävän järjestelmällistä ja kattavaa, on työnantajalla. Se, että työntekijöitä oli pyydetty ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista, ei poista työnantajan vastuuta. Kärä-jäoikeus totesi, ettei mainituilla seikoilla ollut lähtökohtaisesti merkitystä työturvallisuusmääräyksiä rikkoneen työnantajan edustajan tai työnantajan rangaistusvastuuta arvioitaessa. Toiminta on järjestettävä ja mitoitettava niin, että työ on turvallista ja että työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä normeja noudatetaan.

Vastaajien puolelta oli vedottu siihen, että tapaturma on johtunut valukoneen kuljettajan piittaamattomuudesta. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt valvontavelvollisuutta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1066

Lisätietoja antaa lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659