Sisältöjulkaisija

null Valvonnan laiminlyönti johti työntekijän kuolemaan – työnantaja tuomittiin sakkoihin

Valvonnan laiminlyönti johti työntekijän kuolemaan – työnantaja tuomittiin sakkoihin

1.2.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 29.1.2018 tuominnut Isojoen Saha Oy:n 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön työnjohtaja, tuotepäällikkö sekä toimitusjohtaja tuomittiin kukin 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi kaikki tuomitut velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan työtapaturmassa menehtyneen työntekijän asianomistajien oikeudenkäyntikulut, reilu 5 000 euroa.

Työturvallisuusmääräysten vastainen tila tuli ilmi, kun tutkittiin yhtiön työntekijän maaliskuussa 2016 sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Työntekijä oli puristunut puutavarapinon ja puutavaran kuivaamouunin oviaukon väliin ja menehtynyt saamiinsa vammoihin. Asian tutkinnassa laitteiston ohjauskeskuksella havaittiin puu, jolla laitteen käyttökytkin oli pakotettu käyttöasentoon. Puussa luki "älä heitä tätä pois". Tapahtumalle ei ollut silminnäkijöitä, ja asiassa jäi epäselväksi, mitä työntekijä oli ollut tekemässä. Arvailuja esitettiin, mutta varmaa syytä jo valmiiksi kuivatun vaunun pakottamiseksi takaisin uuniin ja työntekijän oleskeluun samanaikaisesti vaunun lähellä ei saatu.

Kyseessä olevalle vaununsiirtolaitteistolle osoitettiin tehdyn sekä säännöllisiä vuosihuoltoja, että muita huoltoja tarpeen mukaan. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi syytteet laitteen turvallisuudesta huolehtimisen sekä säännöllisen huollon ja kunnossapidon osalta.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että ohjauskeskukselta löydetty puu oli sen tekstin "älä heitä pois" sekä erityisesti ulkonäön perusteella ollut käytössä jo pitkään nimenomaan tätä tarkoitusta varten, ja että lauta on erittäin todennäköisesti sijainnut aina lähellä ohjausyksikköä. Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että kyseistä työtapaa oli kokeneempien työntekijöiden toimesta käytetty niin näkyvästi, että samoja töitä myöhemmin tekemään tulleet – oikeudessa todistajina kuullut henkilöt – olivat havainneet ja oppineet kyseisen työtavan.

Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että työnjohtaja ja tuotepäällikkö olivat laiminlyöneet riittävällä tavalla jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta ja huolimattomuuttaan sallineet vaununsiirtolaitteiston työturvallisuusmääräysten vastaisen käytön. Toimitusjohtajan osalta käräjäoikeus totesi, että tämän tehtäviin olisi kuulunut valvoa, että hänen alaisensa tuotepäällikkö ja työnjohtaja noudattavat heille annettuja työturvallisuusvelvoitteita ja muun muassa täyttävät oman valvontavelvollisuutensa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajalla on velvollisuus opettaa ja ohjeistaa työntekijöitä oikeisiin työmenetelmiin. Tämän lisäksi työnantajalla on myös velvollisuus jatkuvasti valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan, ja työnantajan tulee tarvittaessa puuttua asiaan sekä ryhtyä tuloksellisempiin työsuojelutoimenpiteisiin.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/1463

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue