Sisältöjulkaisija

null Valvonta Uudellamaalla: kunnallisten päiväkotien työergonomiassa parannettavaa

Valvonta Uudellamaalla: kunnallisten päiväkotien työergonomiassa parannettavaa

15.1.2018 – Etelä-Suomi

Monen päiväkotityöntekijän työskentelyergonomiaa heikentävät puutteet kalusteissa, apuvälineissä ja esimiesten työturvallisuusosaamisessa. Tämä kävi ilmi, kun Uudellamaalla tehtiin vuoden 2017 aikana työsuojelutarkastuksia lähes 50 kunnalliseen päiväkotiin.

Puutteet kalusteissa ja apuvälineissä johtavat kuormittaviin työasentoihin ja turhiin nostoihin, jotka voivat haitata työntekijöiden terveyttä. Työntekijät joutuvat esimerkiksi kumartelemaan toistuvasti pukiessaan lapsia eteisessä ja käyttäessään liian matalalle sijoitettuja lavuaareja. Vaipanvaihdossa nostellaan lapsia pesualtaalle suoraan lattialta tai kumarrutaan pesemään lasta, mikäli allas on sijoitettu lattiatasoon. Työnantajille annettiin velvoitteita hoitaa työn ergonomia kuntoon sekä hankkia tarvittavat apuvälineet sellaisten nostojen helpottamiseksi, joita ei voida välttää.

Keinoja kuormittavien työasentojen ja turhien nostojen välttämiseen on monia, ja niitä nähtiin myös tarkastuksilla:

”Monessa päiväkodissa oli pukemispenkit, joissa lapsi nousee penkille ja työntekijä voi pukea lapsen normaaliasennossa istuen. Joissakin päiväkodeissa taapero nousi vaipanvaihdossa normaalikorkuiselle pesualtaalle työntekijän avustamana portaita pitkin. Joillakin oli käytössä sähkökäyttöiset hoitopöydät ja noston apuvälineitä”, luettelee työsuojelutarkastaja Tessa Olin Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Positiivisena asiana tarkastuksilla havaittiin myös se, että ruokailutilojen kalusteet olivat jo lähes jokaisessa tarkastetussa päiväkodissa normaalikokoiset.

Puutteita uusien päiväkotien suunnittelussa ja esimiesten perehdyttämisessä

Yllättävä havainto tarkastuksilla oli se, että jopa ihan uusissa päiväkodeissa oli ratkaisuja, joissa ergonomia oli selvästi unohdettu. Esimerkiksi pesualtaat oli sijoitettu aivan liian matalalle ja kaappisängyt niin tiiviisti, etteivät työntekijät mahtuneet niiden väliin rauhoittamaan levotonta lasta, vaan joutuivat ryömimään muiden sänkyjen kautta.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee olla sellaisia, että työ ei aiheuta työntekijän terveydelle haitallista kuormitusta. Lisäksi työntekijällä tulee olla mahdollisuus vaihdella työasentoa, ja työtä on tarvittaessa kevennettävä apuvälinein. Työnantaja vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta ja perehdyttämisestä ergonomiseen työskentelytapaan. Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijöitä noudattamaan työnantajan ohjeita koskien työturvallisuutta.

Tarkastuksilla havaittiin, että päiväkotien esimiesten tiedot ja taidot työturvallisuudesta vaihtelivat suuresti. Esimiehiä ei aina ollut perehdytetty kunnolla, eivätkä he tunteneet vastuitaan työturvallisuusasioihin liittyen.

”Jos esimies ymmärtää työturvallisuuslain edellytykset, niin yleensä työpaikalla osataan toimia oikein”, Olin kertoo.

Työsuojelutarkastusten myötä osa työnantajista tarttui esimiesten kouluttamiseen napakasti ja alkoi edellyttää heiltä osallistumista työpaikan työturvallisuuskoulutuksiin, jotka aiemmin olivat vapaaehtoisia.

 

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tessa Olin, p. 0295 016 395, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.