Sisältöjulkaisija

null Valvontahavainto: Poliisit kokevat kuormitusta erityisesti rikostutkinnassa ja pääkaupunkiseudulla

Valvontahavainto: Poliisit kokevat kuormitusta erityisesti rikostutkinnassa ja pääkaupunkiseudulla

5.8.2019 – Etelä-Suomi

Poliisit kokevat haitallista kuormitusta työssään erityisesti rikostutkinnassa ja pääkaupunkiseudulla. Tämä on selvinnyt poliisiin kohdistetussa työsuojeluvalvonnassa vuosina 2018 ja 2019.

Valvonta kohdistui Poliisihallitukseen sekä poliisiasemiin pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58. Tarkastuksilla valvottiin laajasti työsuojeluun liittyviä asioita. Eniten puutteita löytyi psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee huolehtia, ettei haitallinen kuormitus vaaranna työntekijöiden terveyttä.

Liiallinen työmäärä ja jatkuva kiire

Valvotuissa poliisin yksiköissä haitallista kuormitusta aiheuttivat erityisesti rikostutkinnassa liian suuri työmäärä, jatkuva kiire ja työn jatkuva keskeytyminen. Tavallista oli, että työpaikoilla oli tehty kuormituksen vähentämiseksi toimenpiteitä, mutta ne eivät olleet riittäviä tai kohdistuivat vääriin asioihin. Esimerkiksi pelkkä töiden organisointi ja koulutukset eivät riittäneet poistamaan haitallista kuormitusta, joka johtuu liiallisesta työmäärästä.

Tarkastuksilla saatujen tietojen mukaan poliisien kokeman haitallisen kuormituksen taustalla on usein se, että rajalliset määrärahat edellyttävät työntekijöiden vähentämistä samalla, kun työmäärä on kasvanut.

Joissakin yksiköissä sairauspoissaolot olivat vähentyneet, koska työntekijät kokivat, että poissaolo vain lisäisi kuormitusta entisestään. ”Tässä on suuri riski siihen, että puolikuntoisena töitä tekevät työntekijät kuormittuvat entisestään ja jäävät lopulta pitkille sairauslomille”, toteaa työsuojelutarkastaja Peetu Santalahti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Haitallinen kuormitus tuli ilmi tarkastuksilla käydyissä keskusteluissa työnantajien ja työntekijöiden kanssa, valvonnan ohessa tehdyistä kyselyistä työntekijöille sekä työterveyshuollon tekemistä työpaikkaselvityksistä.

Työnantajat saivat psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta yhteensä 7 kehotusta määräajalla ja 15 toimintaohjetta. Kehotukset annettiin pääkaupunkiseudulla toimiviin yksiköihin, ja niiden noudattaminen varmistetaan jälkivalvonnalla.

Lisätietoja:
Tarkastaja Peetu Santalahti
p. 0295 016 357, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue