Sisältöjulkaisija

null Valvontahavainto: Työssä kuormittumiseen ei osata puuttua työpaikoilla lain edellyttämällä tavalla

Valvontahavainto: Työssä kuormittumiseen ei osata puuttua työpaikoilla lain edellyttämällä tavalla

27.6.2019

Työpaikoilla ei aina osata toimia työturvallisuuslain mukaan, kun työntekijä kuormittuu työssään. Tämä näkyy työsuojeluviranomaisen valvontahavainnoissa, joista kerrotaan tuoreessa raportissa Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta työsuojeluviranomaisessa vuonna 2018. Raportissa on myös tapauskuvauksia valvonnasta.

Valvonnassa on havaittu seuraavia tyypillisiä puutteita työssä kuormittumiseen liittyen: Työnantaja tai esimies ei ryhdy ajoissa toimiin, jos työntekijä kuormittuu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla. Työnantaja ei tunne velvollisuuttaan ryhtyä toimenpiteisiin, kun työssä kuormittuminen koskee työyhteisössä vain yksittäistä työntekijää. Työpaikalla on epäselvää, miten työntekijä voi ilmoittaa työssä kuormittumisestaan työnantajalle.

”Moni soittaa meille, koska kokee työpaikalla häirintää. Keskusteluissa ja valvonnassa usein selviää, että työntekijä on kuormittunut työssään ja taustalla on työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten esimerkiksi yhteistyön, vuorovaikutuksen tai tiedonkulun ongelmia. Työntekijän kuormittumisen syitä ei ole työpaikalla selvitetty tai niihin ei ole puututtu”, kertoo ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työntekijä voi käyttää kuormittumisesta ilmoittamiseen apuna työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta saatavaa lomaketta Ilmoitus työnantajalle työssä kuormittumisesta. Se ohjaa käsittelemään työntekijän työssä kuormittumista työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla.

2 300 sai neuvontaa häirintä- tai kuormittumisasiassa

Työsuojeluviranomainen sai Suomessa vuonna 2018 yhteensä 2 300 yhteydenottoa koskien häirintää tai työssä kuormittumista. Neljännes yhteydenotoista tuli sosiaali- ja terveysalalta. Useimmat yhteyttä ottaneet haluavat ensisijaisesti neuvoja, jotta voivat itse viedä asiaa eteenpäin työpaikalla.

Yhteydenotoista kaksi kolmannesta koski häirintää. Häirinnästä työsuojeluviranomaiseen otetaan useimmiten yhteyttä silloin, kun häiritsijä on esimies tai työnantaja itse.

Valvontapyyntöjen perusteella tehtiin vuoden aikana 121 tarkastusta liittyen häirintään ja 58 liittyen työssä kuormittumiseen. Tarkastuksista noin 80 %:ssa havaittiin työnantajan laiminlyöneen velvollisuuksiaan.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala
p. 0295 016 345, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Tarkastaja Kaisa Timonen (viikoilla 27–28)
etunimi.sukunimi@avi.fi, soittopyynnöt sähköpostilla
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue