Sisältöjulkaisija

null Vanhat asbestipurkuvaltuutukset päättyvät vuoden lopussa

Vanhat asbestipurkuvaltuutukset päättyvät vuoden lopussa

21.9.2017

Ennen vuotta 2016 myönnetyt asbestipurkutyövaltuutukset ovat voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Vuoden 2018 alusta alkaen asbestipurkutyö edellyttää uutta asbestipurkutyölupaa. Lupa voidaan myöntää toistaiseksi, mikäli hakijalla on jo voimassa oleva lupa ja asbestipurkutyöhön liittyvä toiminta on vakiintunut ja asianmukaisesti hoidettua. Muussa tapauksessa lupa myönnetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen ja rekisteröityneet. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. Erillistä oppilaitoksen antamaa pätevyyskorttia ei lainsäädäntö edellytä.

Henkilö, joka on suorittanut ennen 1.1.2011 hyväksytyn koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeutettu tekemään asbestipurkutyötä vuoden 2017 loppuun saakka. Tämän jälkeen asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää, että henkilöllä on suoritettuna soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Ammattitutkinnon suorittamisesta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle Länsi-ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, joka pitää rekisteriä asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä.  Tietoja rekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, puh. 0295 018 450

Asbestipurkutyöluvan hakemuslomake, hakuohjeet ja koulutusta antavat oppilaitokset löytyvät täältä: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/asbesti

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jarmo Lumme, puh. 0295 018692, s-posti: jarmo.lumme@avi.fi
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue