Sisältöjulkaisija

null Vannesahasta puuttui teränsuojus - työnjohtajalle sakot

Vannesahasta puuttui teränsuojus - työnjohtajalle sakot

Mediatiedote 11.12.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 11.12.2015 tuominnut tamperelaisen kumituotteita valmistavan yrityksen työnjohtajan 20 päiväsakon eli 700 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli marraskuussa 2013 sattunut työtapaturma, jossa yhtiön työntekijä oli katkaisemassa vannesahalla ns. kakkosnelosta. Jostakin syystä hänen oikean kätensä etusormi joutui vannesahan terän leikkauslinjalle. Hän sahasi sormeensa, joka vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työtapaturman aiheuttaneesta vannesahasta puuttui kokonaan teränsuojus, jolla terän vaara-alue olisi voitu rajata niin pieneksi, kuin mahdollista. Suojan puuttuminen mahdollisti työtapaturman sattumisen. Suojus oli sahasta puuttunut pitkään.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli riidatonta se, että vannesahassa ei ollut suojausta ja että vannesahan käyttö oli aiheuttanut työtapaturman. Epäselväksi oli jäänyt se, kuinka kauan vannesaha on ollut ilman suojaa. Vastaajan kertomuksesta oli kuitenkin käräjäoikeuden mukaan pääteltävissä, että kyse on useista vuosista.

Käräjäoikeus edelleen totesi, että vastaajalla on useiden vuosien kokemus työjohtotehtävistä, vannesahaa on käytetty säännöllisesti ja vannesahan suojaamattomuus on aiheuttanut työtapaturman. Edellä todettu huomioiden vastaajan menettelyä ei käräjäoikeuden mielestä voida kokonaisuutena arvostellen pitää vähäisenä. Käräjäoikeus katsoi asiassa kuitenkin näytetyn, ettei vastaaja ole menetellyt tahallaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vannesahat tulee varustaa teränsuojuksella, jolla terän vaara-alue voidaan rajata niin pieneksi, kuin mahdollista. Teräsuoja tulee säätää enintään kuuden millimetrin korkeudelle sahattavan kappaleen yläpinnasta. Tällöin työntekijän sormet taikka käsi eivät mahdu sahaustilanteessa ulottumaan terän vaara-alueelle.

Tapaturmassa loukkaantuneella työntekijällä ei ollut asiassa vaatimuksia.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/5298

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659