Sisältöjulkaisija

null Vastaava työnjohtaja tuomittiin kymmeneen päiväsakkoon putoamissuojauksen laiminlyönnistä

Vastaava työnjohtaja tuomittiin kymmeneen päiväsakkoon putoamissuojauksen laiminlyönnistä

20.2.2019 – Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.2.2019 tuominnut rakennusalan yrityksen vastaavan työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen.

Käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos tuli ilmi, kun vesikatolle suojakaiteiden asennusta tehnyt työntekijä oli toukokuussa 2017 Nurmijärvellä pudonnut alas maahan loukkaantuen. Vesikattoa työmaalla urakoineen yhtiön työntekijä oli ollut asentamassa rakenteilla olleen rivitalon vesikatolle suojakaiteiden käsi- ja välijohteita. Katolle oli tehty räystäslaudoitus, jota käytettiin työtasona suojakaiteiden asennuksessa. Asentaessaan viimeisen kaidetolpan väliä, työntekijä huomasi kaidetolpan olevan vinossa. Hänen suoristaessaan tolppaa se oli irronnut, jolloin työntekijä menetti tasapainonsa ja putosi noin seitsemän metrin korkeudelta.

Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi ilmi muun muassa, ettei työntekijä ollut käyttänyt turvavaljaita ja -köyttä.

Tuomion mukaan vastaavan työnjohtajan vastuu perustuu pääurakoitsijan vastuuseen yhteisellä rakennustyömaalla. Työmaan yleisessä suunnittelussa ei ole tunnistettu kysymyksessä olleen kattotyön erityistä vaarallisuutta. Kysymyksessä ei ollut ennalta-arvaamaton tilanne tai poikkeuksellinen työtehtävä. Turvallisuuspuutteen havaitseminen on työmaalla ollut valvottavissa sinänsä tavanomaisessa työtehtävässä.

Oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi katsottiin lievä sakkorangaistus. Työntekijän oman työnantajayhtiön edustajaa ei esitutkinnassa kuultu. Käräjäoikeus korostikin, että ”teon moitittavuutta arvioitava työmaan turvallisuussuunnittelun ja valvonnan kokonaisuudessa, jossa aliurakoitsijan ja sen palveluksessa olevan työntekijän toiminnalla on ollut myös ilmeinen osuus työturvallisuuspuutteen jäämisestä korjaamatta”.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1016

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 0295 016 139,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.