Sisältöjulkaisija

null Viallisen koneen käytöstä sakkoja työnantajan edustajille ja yhteisösakko yritykselle

Viallisen koneen käytöstä sakkoja työnantajan edustajille ja yhteisösakko yritykselle

14.9.2015 – Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa toimivan muovialan yrityksen kunnossapitoinsinöörin ja työnjohtajan sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Kunnossapitoinsinööri tuomittiin 30 päiväsakkoon ja työnjohtaja 40 päiväsakkoon. Lisäksi yritykselle langetettiin 10 000 euron suuruinen yhteisösakko. Oikeus antoi tuomionsa 11.9.2015.

Tapauksessa viallinen kone oli aiheuttanut työntekijän loukkaantumisen. Koneen rajakytkimessä oli ilmennyt vika 17.1.2014. Rajakytkimen tarkoitus oli pysäyttää kone, kun turvasalpa avataan. Työnantajan edustajat olivat viasta tietoisia, mutta kone oli silti käytössä. Koneeseen oli teipattu kirjallinen ilmoitus rikkoutuneesta rajakytkimestä. Konetta puhdistamaan ryhtynyt koneenhoitaja loukkaantui vakavasti työtapaturmassa 19.2.2014. Koneenhoitaja ei tiennyt koneessa olevasta viasta eikä huomannut varoituslappua. Hän avasi koneen turvasalvan, mutta koneen viallinen raja-kytkin ei pysäyttänytkään konetta, jolloin hänen vasen kätensä joutui vetotelan ja leikkuutelan väliin.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat olivat ottaneet tietoisen riskin edellyttäessään koneen käyttöä viallisena. Käräjäoikeus katsoi, ettei menettelyä, jossa koneen kylkeen teipataan varoitukseksi vain käsin kirjoitettu lappu, voida pitää turvallisuuden kannalta riittävänä toimenpiteenä vaaran poistamiseksi. Oikeus katsoi tietoisen riskin ottamisen rangaistusta korottavaksi tekijäksi.

Päijät-Hämeen  KO tuomio nro 15/137302, asianro: R 15/794   


Lisätiedot:
Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti, puh. 029 501 6299
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskente-lee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.