Sisältöjulkaisija

null Vuokratyön työturvallisuutta valvotaan EU:ssa – Suomi mukana

Vuokratyön työturvallisuutta valvotaan EU:ssa – Suomi mukana

6.2.2018

- Vuokratyövoiman työturvallisuus on valittu EU-jäsenmaissa valvontakohteeksi, koska vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo työsuojelukampanjan Suomen hankekoordinaattori Miia Kulmala.

Suomessa valvonta toteutetaan tekemällä noin 200 tarkastusta hankkeen keston aikana vuonna 2018. - Valvontaa tehdään sekä henkilöstövuokrausyrityksiin että käyttäjäyrityksiin. Ennen tarkastusta työpaikoilla toteutetaan Webropolilla valvontakysely, jossa selvitetään vuokratyövoiman käyttöön liittyviä asioita, toteaa Kulmala.

Henkilöstövuokrausyrityksissä valvonnan tavoitteena on varmistaa työturvallisuuden hallintajärjestelmien olemassaolo ja toimivuus. Erityistä huomiota kiinnitetään ennalta ehkäisevän työterveyshuollon toimivuuteen vuokratyöntekijöiden osalta. Käyttäjäyrityksissä valvotaan, miten työturvallisuusvastuu sekä tarvittava tietojen vaihto vuokratyönantajan ja käyttäjäyritysten välillä toteutuvat vuokratyöntekijöiden osalta.

Vuokratyöntekijät tapaturmille alttiita

EU:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan vuokratyötä tekevät ovat usein nuoria, vähän koulutettuja ja heille tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. - Työtapaturmien suureen määrään nähdään syynä, että vuokratyöntekijä on usein uusi henkilö sekä työssä että työpaikalla, ja heillä on työn riskeistä vähemmän tietoa kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi työsuhteen lyhyen keston vuoksi vuokratyöntekijä ei usein ole työturvallisuusasioiden osalta samassa asemassa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden kanssa, kertoo hankekoordinaattori Miia Kulmala

EU:n tasolla hankkeessa on lisäksi tavoitteena varmistaa vuokratyötä koskevien EU direktiivien täytäntöönpano, ja lisätä työturvallisuutta koskevaa tietoutta työnantajien, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa.

EU:ssa hanketta koordinoi johtavien työsuojelutarkastajien (Slic) komitea, joka on koonnut hankkeen tiimoilta nettisivun.

Suomessa hankkeesta vastaa aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualaueet.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori, ylitarkastaja Miia Kulmala
LSSAVI työsuojelun vastuualue
puh. 0295 018 681,
miia.kulmala@avi.fi

www.tyosuojelu.fi > Vuokratyö