Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yhdenvertaisuuden edistämiseen on tahtoa, mutta konkreettiset toimenpiteet puuttuivat työpaikoilta

Yhdenvertaisuuden edistämiseen on tahtoa, mutta konkreettiset toimenpiteet puuttuivat työpaikoilta

Verkkouutinen 7.2.2023 Etelä-Suomi

Kuvassa sanat Syrjinnän kielto, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, inkluusio, osallisuus.Työpaikoilla on tärkeä rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. Valvontahavaintojen perusteella monella työpaikalla ei kuitenkaan ole ymmärretty, miten yhdenvertaisuussuunnitelma käytännössä tehdään. Asiaa valvottiin vuosina 2020–2022 yli 140 työsuojelutarkastuksella teollisuuden työpaikoilla Etelä-Suomessa. Tarkastuksia tehtiin elintarvike-, tekstiili-, metsä-, kemian-, metalli- ja energiateollisuuden toimialoille. Noin 80 prosenttia tarkastetuista työpaikoista sai toimintaohjeen yhdenvertaistilanteen arvioinnin tarkentamiseen tai yhdenvertaisuussuunnitelman täydentämiseen liittyen, tai molemmista.

Arviointi tekemättä, suunnitelmista puuttuvat edistämistoimenpiteet

Yhdenvertaisuuden edistämiseen kuuluu sekä syrjinnän ehkäisy että heikommassa asemassa olevien tai syrjinnän vaarassa olevien tukeminen. Työnantajan tehtävänä on ensin arvioida, miten yhdenvertaisuus työpaikalla toteutuu eri syrjintäperusteiden näkökulmasta. Sen jälkeen työnantajan tulee kehittää työoloja ja toimintatapoja työpaikan tarpeiden pohjalta niin, että erilaiset ihmiset ovat yhdenvertaisia esimerkiksi työhönotossa ja henkilöstöratkaisuja tehtäessä.

Tarkastuksilla selvisi, että monella työpaikalla oli kattava yhdenvertaisuuden arviointi tekemättä. Arvioinnissa on lähtökohtaisesti huomioitava kaikki eri syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muut näiden kaltaiset henkilöön liittyvä syyt.

Toinen yleinen puute oli se, että yhdenvertaisuussuunnitelma jäi periaatteen tasolle: suunnitelmasta puuttuivat konkreettiset edistämistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen juuri kyseisellä työpaikalla. Usein näitä tarpeita ei ollut edes tunnistettu, koska arviointi oli puutteellinen.

”Pelkkä ”nollatoleranssi” syrjinnälle ei riitä, vaan tarvitaan tehokkaita ja konkreettisia yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteitä. Esimerkiksi tietoisuuden lisääminen koulutuksen avulla tai rekrytointiprosessin arvioiminen yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat hyviä keinoja edistää heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa työnhaussa ja työpaikalla,” sanoo yksikön päällikkö Päivi Laakso.

Tarkastuksilla heräsi keskustelua oman työpaikan yhdenvertaisuuden edistämisestä. Osallistujia puhututti esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistäminen monikulttuurisella työpaikalla ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksen tekeminen. Osallistujat kokivat usein saaneensa tarkastuksesta konkreettisia työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Päivi Laakso, p. 0295 016 487, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
tyosuojelu.fi/yhdenvertaisuus