Sisältöjulkaisija

null Yhteinen työpaikka – tunnista työsuojeluvastuusi

Yhteinen työpaikka – tunnista työsuojeluvastuusi

19.3.2019

Yhteisen työpaikan käsite on usein tuntematon ja hankalasti hahmotettava asia. – Yhteisellä työpaikalla on työsuojelullisia vastuita pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle ja muille työpaikalla toimijoille, toteaa ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

– Monet meistä työskentelevät yhteisellä työpaikalla jatkuvasti tai ajoittain. Työskentely voi olla sujuvaa yksittäisen työntekijän tai työnantajan näkökulmasta katsottuna, mutta yhteisten vaarojen hallinta ei välttämättä ole työturvallisuuslain edellyttämällä tasolla, ylitarkastaja Rajala sanoo.

Yhteinen työpaikka voi olla kyseessä silloin, kun määräysvaltaa käyttävän työnantajan työpaikalla työskentelee myös muiden työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä yrittäjiä. Työskentely voi tapahtua joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Oleellista on se, vaikuttaako tehtävä työ muiden työpaikalla olevien turvallisuuteen tai terveyteen. – Yhteiset vaarat on tunnistettava ja niitä on hallittava yhteistoiminnassa, muistuttaa ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Työsuojeluviranomainen neuvoo ja opastaa yhteisen työpaikan kysymyksissä Uusi Teollisuus -messuilla 20.–21.3. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa omalla osastolla E1106. Uusi Teollisuus -tapahtuma kokoaa yhteen kolme vahvaa ja nousevaa teollisuuden toimialaa, ja tapahtumassa esitellään tuotannon ammattilaisille kohdennetusti kunnossapidon, työturvallisuuden ja teollisuuden palveluita.

Voit lähettää työsuojeluviranomaiselle kysymyksiä liittyen yhteisen työpaikan työsuojeluun ja käydä aiheesta keskustelua osoitteessa avi.screen.io/uusiteollisuus.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625,etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto, työsuojelu