Sisältöjulkaisija

null Yhteisen työpaikan työnantajille yhteisösakot työturvallisuusrikoksesta

Yhteisen työpaikan työnantajille yhteisösakot työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 6.5.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 3.5.2016 tuominnut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 15.000 euron yhteisösakkoon ja ISS Palvelut Oy:n 10.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi sairaanhoitopiirin sairaalainsinööri tuomittiin 35 päiväsakon eli 1.680 euron ja ISS Palvelut Oy:n palveluesimies 25 päiväsakon eli 975 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli työtapaturmatapaus, jossa ISS Palvelut Oy:n työntekijä oli mukana tyhjentämässä jäteastiaa Tampereen yliopistollisen sairaalan energiajätepuristimeen. Jäteastia tyhjeni huonosti, joten toinen työntekijä käytti kaatolaitteen sivulla olevaa ohjauslaitetta ravistaakseen astian tyhjäksi. Työntekijä oli kaatolaitteen vastakkaisella puolella estämässä kevyiden jakeiden menemistä puristimen ohi. Tässä yhteydessä hänen sormensa jäi kaatolaitteen rungon ja puristimen väliseen suojaamattomaan puristumiskohtaan loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että sekä sairaanhoitopiiri että ISS Palvelut Oy olivat laiminlyöneet työturvallisuutta koskevien normien edellyttämiä velvoitteita vaarojen selvittämisen ja niiden merkityksen arvioinnin, energiajätepuristimen ja energiajäteastian kaatolaitteen välisen puristumiskohdan suojaamisen sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta. Sairaala on yhteinen työpaikka. ISS Palvelut Oy:n työntekijät lajittelevat jätteet ja kaatavat ne jätepuristimiin päiväaikaan. Muina aikoina puristimia ja kaatolaitetta käyttävät sairaanhoitopiirin kuljetustyöntekijät.

Käräjäoikeus totesi, että henkilötodistelussa toistui useamman kerran sama lause siitä, että kukaan työntekijöistä ei ollut ilmoittanut työturvallisuusriskistä. Työturvallisuuden seuranta ja valvonta ovat kuitenkin työnantajan vastuulla. Riskiä työturvallisuudesta ei voi siirtää niille työntekijöille, joiden työturvallisuudesta on kysymys. Työntekijöille ei ollut annettu ohjetta siitä, että laitteella saa työskennellä vain yksi työntekijä kerrallaan. Tällainen ohje on annettu vasta onnettomuuden jälkeen. Jos ohje olisi annettu ja jos sitä olisi noudatettu, nyt kysymyksessä olevaa tapaturmaa ei olisi sattunut.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että puristumis- ja leikkausvaarallinen kohta olisi varustettu asianmukaisella suojalla, laiminlyöneet selvittää ja tunnistaa kaatolaitteen käyttämiseen liittyvät haitta- ja vaaratekijät sekä laiminlyöneet ohjeistaa työntekijöitä siitä, että jätepuristinta saa käyttää samaan aikaan vain yksi työntekijä.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus katsoi, että koska laiteen leikkautumisvaarallinen kohta oli ollut vuosikausia asianmukaisesti suojaamatta eikä ollut annettu ohjetta laitteen käyttämisestä vain yksin, yhteisösakon edellytykset kummankin työnantajan osalta täyttyivät.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/909

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue