Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja menettämisseuraamus työturvallisuusrikoksesta

Yhteisösakko ja menettämisseuraamus työturvallisuusrikoksesta

26.11.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 23.11.2018 tuominnut Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab 6 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi tuomittiin menetetyksi rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 2 300 euroa, koska työntekijöiden käytössä ei ollut henkilökohtaisia suojaimia eikä riskienarviointia ollut tehty.

Käsiteltävänä oli marraskuussa 2015 sattunut työtapaturma. Yhtiön siivouskohteessa oltiin siirtämässä vahauskonetta, jonka yhteydessä kone putosi toisen työntekijän jalalle. Koneen kahvan salpa oli ollut epäkunnossa jo ennen tapaturmaa, ja tapaturmassa salpa petti, minkä syystä kone putosi työntekijän jalalle.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta eikä työvälineiden turvallisesta käytöstä ja siirtämisestä. Työpaikalla ei ollut tehty riskienarviointia työkoneiden siirrosta siivouskohteesta toiseen. Lisäksi työntekijöillä ei ollut henkilönsuojaimia käytössään, kuten esimerkiksi turvakenkiä. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantumista.  

Käräjäoikeudessa työnantaja myönsi työturvallisuusrikoksen ja työnantaja oli jo sopinut korvausvaatimukset työntekijän kanssa. Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että riskienarviointi oli puutteellinen eikä työnantaja ollut tunnistanut kyseisen koneen käyttämiseen tai siirtämiseen liittyviä riskejä. Lisäksi työnantaja ei ollut huolehtinut työntekijöiden henkilökohtaisista suojaimista. Käräjäoikeus totesi, että työsuojeluviranomainen on jo vuosi ennen kyseistä tapaturmaa toistuvasti kiinnittänyt työnantajan huomio näihin asioihin. Käräjäoikeus katsoi, että edellytyksiä yhteisösakon tuomitsematta jättämiseen ei ole.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on tärkeä väline työpaikan turvallistamisessa. Myös oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/1254

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue