Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja päiväsakkoja Atria-Tekniikka Oy:öön työturvallisuusrikoksesta

Yhteisösakko ja päiväsakkoja Atria-Tekniikka Oy:öön työturvallisuusrikoksesta

11.5.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 9.5.2018 tuominnut Atria-Tekniikka Oy:n 4 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön dokumentaatio-/huoltoinsinööri tuomittiin 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Oikeudessa käsiteltävänä oleva asia tuli ilmi, kun yhtiön työntekijälle sattui työtapaturma tämän hioessa akselia käsin hiomanauhalla kärkisorvissa heinäkuussa 2015 Seinäjoella. Hiomanauha tarttui pyörivään akseliin ja veti työntekijän käsineen sekä käden mukanaan. Käsinhionta kärkisorvilla oli ollut yhtiössä yleisesti käytössä ollut työmenetelmä, eikä sitä ollut yhtiön taholta kielletty taikka opastettu työntekijöitä oikeaan käsinhiontamenetelmään ja siihen liittyviin vaaroihin. Loukkaantunut työntekijä oli saanut perehdytyksen työhön vanhemmalta työntekijältä.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että käsin tehtävä hionta sorvilla hiomanauhaa käyttäen on hyvin vaarallinen työvaihe. Nauhan ja käden tarttuminen hiottavaan kappaleeseen on johtanut hyvin vakaviin vammautumisiin, jopa kuolemaan. Lisäksi käsinhionta sorvilla on mm. sorvia koskevassa eurooppalaisessa standardissa kielletty. Työnantajan vastuulla on valita oikea työväline työntekijöiden käyttöön, opettaa työntekijöille oikeat työmenetelmät sekä valvoa niiden noudattamista.

Käräjäoikeus katsoi, että kärkisorvin valmistaja on vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessaan ilmoittanut soveltaneensa sorvia koskevaa eurooppalaista standardia, ja että kyseistä sorvia ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi käsinhiontaan. Käräjäoikeuden mukaan myös loukkaantuneen työntekijän sekä vanhemman työntekijän kertomusten perusteella on selvää, että käsinhiontaa kärkisorvilla pidetään yleisesti vaarallisena työmenetelmänä.

Käräjäoikeuden käsityksen mukaan on selvää, että ko. työmenetelmä on niin vaarallinen, että siihen olisi pitänyt työnantajan taholta kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden opastuksessa. Yhtiössä oli koneen käyttöönottovaiheessa käyty asiaankuuluvien standardien pääturvallisuusnäkökohdat läpi, mutta käsinhionnan kielto oli jäänyt huomaamatta. Lopuksi käräjäoikeus katsoi näytetyn, että sorvin ja käsinhiontamenetelmän käyttämiseen liittyvät vaarat on yhtiössä jäänyt selvittämättä, arvioimatta ja tunnistamatta.

Käräjäoikeus korosti sekä dokumentaatio-/huoltoinsinöörin että yhtiön osalta, että työturvallisuusasioihin ei ole yleisesti suhtauduttu piittaamattomasti, vaan erityisellä vakavuudella, ja että tässä tapauksessa oli kyse yksittäiseen työmenetelmään liittyvistä, huolimattomuudesta tehdyistä laiminlyönneistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantaja on vastuussa turvallisesta työympäristöstä ja työmenetelmistä työpaikalla. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee ensisijaisesti ennakolta estää, mikä taas edellyttää vaarojen selvittämistä ja tunnistamista.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/802.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue