Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja päiväsakkoja kattofirmalle työturvallisuusrikoksesta

Yhteisösakko ja päiväsakkoja kattofirmalle työturvallisuusrikoksesta

4.5.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 24.4.2018 tuominnut työturvallisuusrikoksesta Hämeen Laaturemontti Oy:n Seinäjoen yksikön päällikön 25 päiväsakkoon, yhteensä 1.125 euroa, ja työmaan työnjohtajan 15 päiväsakkoon, yhteensä 390 euroa. Lisäksi Hämeen Laaturemontti Oy tuomittiin 15.000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli helmikuussa 2016 Teuvalla sattunut työtapaturma. Kattoremonttityömaalla ei ollut noudatettu työturvallisuusmääräyksiä. Rakennusten kattojen vapailla sivuilla ei ollut riittävää putoamissuojausta, ja nojatikkaita käytettiin kulkutienä katolle.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että nojatikkaiden käyttöä ei voida pitää valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta tarkoitetuin tavoin tilapäisenä silloin, kun työkohteissa jatkuvasti – vaikkakin vain päivän tai parin päivän ajan aina kussakin kohteessa – käytetään nojatikkaita katolle nousemiseen ja sieltä pois tulemiseen. Putoamisen estämiseksi tehtävissä suojakaiteissa on oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Kyseiselle työnantajalle on annettu lukuisia sekä putoamissuojausta että työmaan kulkuteitä koskevia kehotuksia vuosien 2014-2018 välisenä aikana. Viranomaisohjausta on annettu sekä ennen että jälkeen nyt käsiteltävänä olevaa tapaturmaa. Yhtiö ja sen edustajia on myös aikaisemmin tuomittu työturvallisuusrikoksista. Seinäjoen yksikön päällikkö on lisäksi tuomittu samankaltaisesta työturvallisuusrikoksesta ollessaan toisessa yhtiössä toimitusjohtajana.

Käräjäoikeus totesi jo pelkästään asiassa selvitettyjen riidattomien seikkojen perusteella tulleen näytetyksi, että työkohteessa on rikottu työturvallisuusmääräyksiä. Yksikön päällikkö ja työmaan työnjohtaja ovat tahallaan tai ainakin huolimattomuudestaan rikkoneet työturvallisuusmääräyksiä. Yhtiössä on sen ylimmän johdon tieten laiminlyöty saattaa välineet ja työmenetelmät työturvallisuusmääräysten edellyttämään kuntoon. Yhtiön johdossa tai sen päätäntävaltaa käyttävissä toimielimissä tapahtuneet laiminlyönnit ovat siten mahdollistaneet työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että suojakaiteiden rakenteita sekä nojatikkaiden käyttöä koskevat työturvallisuusmääräykset ovat yksiselitteisiä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava käytössä olevien työtapojen turvallisuutta, ja oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/100. Vailla lainvoimaa.

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue