Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja päiväsakkoja puoliautomaattikoneella sattuneesta työtapaturmasta

Yhteisösakko ja päiväsakkoja puoliautomaattikoneella sattuneesta työtapaturmasta

Mediatiedote 18.3.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 18.3.2016 tuominnut Crimppi Oy:n 15.000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön tuotantopäällikkö tuomittiin 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli elokuussa 2013 Vaasassa tapahtunut työtapaturma. Työntekijä työskenteli koneella, jolla liitin kiinnitetään johdon päähän, kun koneen sisälle jäi pala kiinni. Työntekijä koetti saada palaa irti, kun hänen kätensä osui vahingossa koneen käynnistyspainikkeeseen. Työntekijän sormi jäi koneen puristavien osien väliin ja loukkaantui. Tapahtumainkulku oli oikeuskäsittelyssä riidaton.

Koneeseen valmistajan tarkoittamasta muovisuojasta oli leikkaamalla poistettu osa niin, että koneen vaarallisiin osiin oli mahdollista ulottua koneen ollessa käynnissä. Käräjäoikeus totesi riidattomaksi sen, että kone on ollut työntekijän työturvallisuuden suojaamisen kannalta työsuojelumääräysten vastainen.

Työsuojeluviranomainen oli antanut viranomaisohjausta vaara-alueelle pääsyn estämisestä vuonna 2011.

Käräjäoikeus katsoi asiassa selvinneen perusteella, ettei riittävää riskianalyysiä ja muutoin työturvallisuuslain 10 §:n tarkoittamaa riskien arviointimenettelyä ollut tehty. Vastaaja myönsi syytteen teonkuvauksen muilta osin oikeaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen selvittäminen ja arviointi on tärkeä väline työolosuhteiden turvallistamisessa. Työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on ns. turvallisen tekniikan periaate, mikä tarkoittaa mm. sitä, että ensisijaisesti teknisin ratkaisuin tulee huolehtia siitä, ettei työntekijöiden ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on koneessa oltava suojus. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla esimerkiksi pysäyttää kone vaara-aluetta lähestyttäessä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/778.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue