Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta

Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta

28.2.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 23.2.2018 tuominnut J. Forss Oy Ab:n toimitusjohtajan 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi J. Forss Oy Ab tuomittiin 5 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat yhteisvastuullisesti korvausvelvollisia työntekijälle tämän saamista vammoista jalassa ja polvessa.

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2016 Vaasassa sattunut työtapaturma. Työntekijä oli siirtänyt pitkillä levyillä lastattua rullakkoa. Painopiste oli korkealla, ja rullakko kaatui niin, että työntekijän jalka jäi rullakon alle. Työntekijä vahingoittui niin, että tarvittiin useampi leikkaus.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut antanut työntekijöille kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Työnantaja ei ollut jatkuvasti tarkkaillut työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta eikä tarvittaessa puuttunut havaitsemiinsa puutteellisuuksiin. Työturvallisuusrikos on vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja ei ollut antanut työntekijöille riittäviä tietoja työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, eikä myöskään hankkinut ja antanut työntekijöiden käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia työvälineitä tai varmistanut että työpaikalla on käytössä soveltuvia työmenetelmiä. Työnantaja ei ole huomioinut työstä aiheutuvia riskejä. Käytetty rullakko ei ollut soveltuva pitkien seisovien levyjen varastointiin ja kuljetukseen. Jos työnantaja olisi arvioinut kyseisen työvaiheen riskit, olisi huomattu kuinka altis kaatumiselle korkealle lastattu rullakko on. Työnantajan laiminlyönnit ovat aiheuttaneet työntekijän onnettomuuden.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työvälineiden valinta sekä työn riskien selvittäminen ja arviointi ovat tärkeitä välineitä työnantajan pyrkimyksessä toteuttaa turvallinen työympäristö. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.  Myös oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/588

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue