Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta

Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta

20.4.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 18.4.2017 tuominnut Hilding Anders Finland Oy:n 7 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi työnantajan edustajana toimiva henkilö tuomittiin 25 päiväsakon eli 1 150 euron rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli tammikuussa 2015 Närpiön tehtaalla sattunut työtapaturma koneella, jota oli mahdollista ohjata sekä käsipainikkeilla että jalkapolkimella. Työntekijä oli mahdollisesti menettänyt tasapainoaan ja vahingossa painanut koneen jalkapoljinta, jolloin kone käynnistyi ja työntekijän käsi jäi puristuksiin työkoneen ja työkappaleen väliin. Työntekijä menetti työtapaturmassa osan sormesta.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta eikä työvälineiden turvallisesta käytöstä. Työpaikalla ei ollut tehty riskienarviointia kyseisen koneen osalta, eikä puristumisvaaraa tai riskiä koneen tahattomasta käynnistymisestä ollut tunnistettu. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.  

Käräjäoikeus totesi, että riskienarviointi oli puutteellinen eikä työnantaja ollut tunnistanut kyseisen koneen riskejä. Jos riskejä olisi arvioitu asianmukaisesti, olisi riski koneen tahattomasta käynnistämisestä ilmennyt ja asiaan olisi tullut puuttua poistamalla jalkapoljin tai muulla tavalla suojaamalla poljin tahattomalta käyttämiseltä. Käsipainikkeet ja jalkapoljin olivat hyvin lähellä toisiaan, mikä edesauttoi tapaturman sattumista. Jalkapoljinta ei tarvittu koneen ohjaamiseen ja se on tapaturman jälkeen poistettu käytöstä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on tärkeä väline työpaikan ja työntekijöille vaarallisten työvälineiden turvallistamisessa. Myös oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/60

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue