Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko ja sakkoja työnantajalle ohitetusta turvarajakatkaisijasta

Yhteisösakko ja sakkoja työnantajalle ohitetusta turvarajakatkaisijasta

4.10.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 3.10.2017 tuominnut Oy Kohiwood Ltd:n 8.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja tuomittiin kumpikin 35 päiväsakkoon.

Käsiteltävänä oli 15.9.2015 Soinissa sattunut työtapaturma, jossa työntekijä jäi robotin puristuksiin loukkaantuen. Robotissa oli usein tukoksia ja toimintahäiriöitä, joita työntekijöiden tuli selvittää. Tukosten selvittämisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi koneen oven turvarajakatkaisija oli poistettu käytöstä työntekijöiden toimesta. Loukkaantunut tiesi tästä. Hän oli mennyt ovesta sisään robotin vaara-alueelle poistamaan syntynyttä tukosta. Kun tukos oli poistettu, robotti jatkoi liikettään ja työntekijä jäi puristuksiin.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta, työolojen jatkuvasta seurannasta ja siinä havaittuihin epäkohtiin puuttumisesta, sekä vaara-alueelle pääsyn estämisestä. Työnjohtaja ja tuotantopäällikkö olivat olleet tietoisia siitä, että robotin turvarajakytkin oli poistettu, mutta eivät olleet puuttuneet tietämäänsä epäkohtaan. Työturvallisuusrikos on vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.

Käräjäoikeus totesi, että työtapaturma on johtunut siitä, että robotin oven turvaraja on ollut ohitettuna. Vaikka työntekijä tiesi turvarajakytkimen poistosta, ei voida katsoa, että hän olisi pelkästään omasta huolimattomuudesta aiheuttanut onnettomuuden. Mikäli laitetoimittajan asettamia turvamääräyksiä olisi noudatettu, ei kyseinen onnettomuus olisi ollut mahdollinen. Ovi ei olisi auennut ilman, että kone on varmasti sammutettu. Työnantaja on osoittanut, että robottia on pyritty jatkuvasti parantamaan, joten ei voida katsoa, etteikö robotti olisi tehtävään työsuoritteeseen sopiva tai turvallinen, mikäli turvarajat ovat käytössä laitevalmistajan tarkoittamalla tavalla. Tuotantojohtaja ja tehtaan työnjohtaja eivät ole noudattaneet vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta tapaturman ehkäisemiseksi. Koska teko ei voida pitää vähäisenä, myös yhtiö tuomitaan yhteisösakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työpaikan vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti poistaa teknisin toimin, ja työnjohdolla on vastuu puuttua tietämiinsä epäkohtiin työturvallisuuden varmistamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R17/928

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue