Sisältöjulkaisija

null Yhteisösakko työnantajayhtiölle vaarallisesta pylväsporakoneesta

Yhteisösakko työnantajayhtiölle vaarallisesta pylväsporakoneesta

6.2.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2016 sattunut työtapaturma, jossa työntekijä vahingoittui osittain suojatussa pylväsporakoneessa, kun poisti alustalta metallilastuja kädellä, jolloin käsine kietoutui poran ympärille.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta tai suorittanut riittävää konekohtaista riskienarviointia. Lisäksi työntekijällä ei ollut asianmukaisia henkilökohtaisia suojausvälineitä tai asianmukaisia työvälineitä. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.  

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja ei ollut arvioinut riittävästi työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä, eikä myöskään hankkinut ja antanut työntekijöiden käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Asiassa oli riidatonta, että konekohtaista riskienarviointia ei ollut, ja osa pylväsporakoneen suojasta oli puuttunut pitkän aikaa. Tuotantopäällikön vastuisiin kuului työjohtajien valvonta niin, että riittävä ja systemaattinen riskienarviointi tehdään työpaikalla. Työnjohtajan vastuulla oli tehdä riskienarviointi ja varustaa kone suojilla, sekä hankkia asianmukaisia suojavälineitä ja työvälineitä. Tuotantopäällikön että työnjohtajan laiminlyönnit ovat aiheuttaneet työntekijän onnettomuuden. Käräjäoikeus totesi, että osa suojauksesta oli puuttunut kauan aikaa, eikä riittävää konekohtaista riskienarviointia ollut tehty, eikä näin ollen ollut syitä jättää tuomitsematta yhteisösakkoa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi ja asianmukaisten suojavälineiden ja työkalujen hankinta ovat tärkeitä välineitä työpaikan turvallistamisessa. Koneiden suojauksia ei tule poistaa käytöstä. Oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: Vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/249

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue