Sisältöjulkaisija

null Yhteisten työpaikkojen työsuojelun haasteista tutkimus

Yhteisten työpaikkojen työsuojelun haasteista tutkimus

17.11.2017

Työsuojeluhallinto on tehnyt tutkimuksen työsuojelun haasteista ns. yhteisillä työpaikoilla. Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, tällöin työn suorittajien työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteensovittaminen on normaalia vaativampaa. Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään millä toimialoilla esiintyy työturvallisuuslain (738/2002) 6. luvun erityisen työn teettämisen tilanteita ja miten nämä erityisen työn teettämisen tilanteet toteutuvat käytännössä eri toimijoiden näkökulmasta.

Lisäksi tavoitteena on ollut saada selville, millaisia erityispiirteitä, ilmiöitä, haasteita ja erityistilanteita yhteisiin työpaikkoihin liittyy. Myös yhteisillä työpaikoilla tapahtuvien tapaturmien tilaa on tarkasteltu tilastojen ja muun julkaistun tiedon valossa. Tutkimuksen tuottama raportti koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteisiin työpaikkoihin liittyvästä aiemmin toteutetusta tutkimuksesta, sekä työn empiirisen osion toteuttamisen kuvauksesta ja sen tuottamista tuloksista.

Yhteisten työpaikkojen syntymisen taustalla on viime vuosina yleistynyt käytäntö, jossa useat suuret tuotantoyritykset hankkivat merkittävän osan hyödyntämästään henkilötyöpanoksesta yrityksen ulkopuoliselta taholta, jolloin syntyy yhteistyöhön perustuvia verkostoja ja työympäristöjä.

Yhteisiä työpaikkoja todettiin olevan useilla toimialoilla, vaikkakin selkeästi yleisimpiä ne ovat rakentamisen, teollisuuden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Kehitys on tuonut mukanaan myös työn tekemisen tilanteita ja paikkoja, jotka eivät sisälly lainsäädännön tunnistamaan yhteisen työpaikan määritelmään, mutta joissa voi esiintyä vastaavan kaltaisia tilanteita eri työnantajien ja heidän työntekijöidensä välillä kuin yhteisillä työpaikoilla. Yhteisen työpaikan olemassaolo edellyttää pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan läsnäoloa, jollaista ei useinkaan ole esimerkiksi yrityspuiston tai kauppakeskuksen tapauksessa olemassa.

Tutkimus on tehty osana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen koordinoimaa Yhteiset työpaikat – tutkimus-, valvonta- ja viestintähanketta. Tutkimus on tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosaston myöntämällä tutkimus- ja kehitysrahalla.

Tutkimus (selattava versio)

Tutkimus (pdf)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue