Sisältöjulkaisija

null YKSOTE-kuormitus 2017–18 -hanke: yksityisten sote-työpaikkojen turvallisuusjohtamisessa ja työsuojelutoiminnassa kehitettävää

YKSOTE-kuormitus 2017–18 -hanke: yksityisten sote-työpaikkojen turvallisuusjohtamisessa ja työsuojelutoiminnassa kehitettävää

21.8.2019

Työsuojeluhallinto toteutti vuosina 2017–2018 valtakunnallisen valvonta- ja viestintähankkeen YKSOTE-kuormitus 2017–18. Hankkeen kohderyhmänä olivat yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajat.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tekivät hankkeen puitteissa 1855 työsuojelutarkastusta, joilla tavoitettiin noin 40 prosenttia toimialan työpaikoista. Työnantajille annettiin puutteiden korjaamiseksi yli 5 300 velvoitetta.

Työpaikoilla tehdyillä työsuojelutarkastuksilla havaittiin, että haitallisen psykososiaalisen ja fyysisen kuormituksen sekä väkivallan uhan hallinnassa on kehitettävää. Jos työhön liittyvien vaara- ja kuormitustekijöiden kattava ja ajantasainen selvittäminen puuttuu, jäävät suunnitelmat ja toimenpiteet haitallisen kuormituksen vähentämiseksi puutteelliseksi tai toimet eivät kohdistu kuormituksen syihin. Tarkastushavaintojen mukaan työolosuhteita ei järjestelmällisesti seurattu kaikilla työpaikoilla ja varautuminen muutostilanteisiin oli usein riittämätöntä.

Tarkastuksilla havaitut puutteet kertovat kehittämistarpeista työnantajien omassa turvallisuusjohtamisessa sekä työsuojelutoiminnan organisoimisessa, suunnitelmallisuudessa ja jalkauttamisessa osaksi työpaikkojen toimintaa.

YKSOTE-kuormitus 2017–18 -hankkeen loppuraportti

Lisätietoja:
Tarkastaja Marja Tereska, puh. 0295 018 188, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

YKSOTE-kuormitus 2017–18 -hankkeen sivut Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa