Panostajan pätevyyskirjan hakuohje

Panostajan pätevyyskirjan myöntää ja peruuttaa lupaviranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Panostajan pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti hakulomakkeella (pdf). Hakemuksessa on oltava tiedot haettavasta pätevyysluokasta, hakijan viralliset nimet, henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä osoite- ja yhteystiedot. Hakijan on itse allekirjoitettava hakemus.

Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä kuluina 378 euron maksun. Panostajan pätevyyskirja on henkilökohtainen asiakirja, joten lasku osoitetaan luvansaajalle henkilökohtaisesti ja toimitetaan aina kotiosoitteeseen.

Pätevyyskirjan myöntämisen edellytykset

Panostajan pätevyyskirja myönnetään hakijalle, joka on

 • täyttänyt 20 vuotta
 • terveydeltään sopiva
 • hyvämaineinen
 • koulutukseltaan pätevä ja jolla on riittävästi työkokemusta.

Pätevyyskirjahakemuksen liitteenä vaadittavat asiakirjat

 • Lääkärintodistus (suositellaan T-lomaketta), joka on annettu enintään kolme (3) kuukautta ennen hakemista.
  • Lääkärintodistuksessa on mainittava, että terveystarkastus on tehty panostajan työtä varten.
  • Lupaviranomaisella on oikeus saada lääkärin lausunto muulloinkin, jos on syytä epäillä hakijan sopivuutta panostajaksi.
 • Kurssitodistus (jäljennös) pätevyyskirjaan vaadittavan kurssin hyväksytystä suorittamisesta
 • Kuulustelutodistus (jäljennös) enintään kaksi (2) vuotta ennen hakemista hyväksytystä pätevyyskirjaan vaadittavasta kuulustelusta
 • Työtodistus tai -todistukset pätevyyskirjaan vaadittavasta räjäytys- ja louhintatyökokemuksesta työnantajalta tai räjäytys- ja louhintatyön teettäjiltä. Työtodistuksissa pitää olla mainittuna seuraavat asiat:
  • räjäytys- ja louhintatyön sisällön kuvaus
  • räjäytys- ja louhintatyöhön kertynyt aika (työnantaja tai työn teettäjä arvioi kokonaistyöajasta)
  • työsuhteen alkamisajankohta sekä työsuhteen päättymisaika tai tieto, että työsuhde jatkuu todistuksen allekirjoituspäivämäärän jälkeen
  • vastuupanostajana toimineen panostajan nimi ja panostajan pätevyyskirjan luokka.
 • Kaksi (2) virallista paperista passikuvaa kuvallista lupakorttia varten.

Suppea henkilöturvallisuusselvitys

Ennen panostan pätevyyskirjan myöntämistä lupaviranomainen hankkii hakijasta suojelupoliisilta suppean henkilöturvallisuusselvityksen. Selvitystä varten hakijan pitää ilmoittaa panostajalupahakemuksessa sähköpostiosoitteensa. Hakija saa sähköpostiinsa suojelupoliisin viestin, kirjautuu palveluun, täyttää lomakkeen tiedot ja lähettää lomakkeen suojelupoliisin käsiteltäväksi.

Poikkeuslupa

Lupaviranomainen voi erityisistä syistä, yksittäistapauksissa myöntää 68 vuotta täyttäneelle tai ulkomailla panostajaksi pätevöityneelle oikeuden toimia panostajana. Poikkeuslupa voidaan myöntää koskemaan tiettyä työkohdetta tai rajattua aikaa.

Poikkeusluvan voimassaoloajan määrittelee lupaviranomainen.

Hakemuksen toimittaminen

Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Yliopistonkatu 38 
33100 Tampere

Jos lupakortti katoaa, kadonneen kortin tilalle tilatusta uudesta kortista peritään 114 euron maksu.