Ohje panostajan pätevyyskirjan uusimiseksi

Pätevyyskirjan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä (5) vuodella sen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta, kun hakija on suorittanut kertauskurssin.

Jos et ole uusinut panostajan pätevyyskirjaasi sen voimassaoloaikana tai sille myönnettynä jatkoaikana, on sinun suoritettava erillinen panostajan kuulustelu kertauskurssin lisäksi.

Panostajan pätevyyskirja uusitaan hakemuksesta (pdf). Hakemuksessa on oltava tiedot haettavasta pätevyysluokasta, hakijan viralliset nimet, henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä osoite- ja yhteystiedot. Hakijan on itse allekirjoitettava hakemus. Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä kuluina 378 euron​​​​​​​ maksun. Panostajan pätevyyskirja on henkilökohtainen asiakirja, joten lasku osoitetaan luvansaajalle henkilökohtaisesti ja toimitetaan aina kotiosoitteeseen.

Pätevyyskirjan uusimiseksi tarvittavat asiakirjat

Pätevyyskirjan uusimiseksi hakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Hakemus
 • Lääkärintodistus (suositellaan T-lomaketta), joka on annettu enintään kolme (3) kuukautta ennen hakemista
  • Lääkärintodistuksessa tulee mainita, että terveystarkastus on tehty panostajan työtä varten.
  • Aluehallintovirastolla on oikeus saada lääkärin lausunto muulloinkin, jos on syytä epäillä hakijan sopivuutta panostajaksi.
 • Kertauskurssitodistus (jäljennös) pätevyyskirjaan vaadittavan kurssin hyväksytystä suorittamisesta
 • Kuulustelutodistus (Jos et ole uusinut panostajan pätevyyskirjaasi sen voimassaoloaikana tai sille myönnettynä jatkoaikana, on sinun suoritettava erillinen panostajan kuulustelu kertauskurssin lisäksi.)
 • Työtodistus tai -todistukset pätevyyskirjaan vaadittavasta räjäytys- ja louhintatyökokemuksesta työnantajalta tai räjäytys- ja louhintatyön teettäjiltä (vähintään kahdelta). Todistuksissa pitää olla mainittuna seuraavat asiat:
  • räjäytys- ja louhintatyön sisällön kuvaus
  • räjäytys- ja louhintatyöhön kertynyt aika (työnantaja tai työn teettäjä arvioi kokonaistyöajasta)
  • työsuhteen alkamisajankohta sekä työsuhteen päättymisaika tai tieto, että työsuhde jatkuu todistuksen allekirjoituspäivämäärän jälkeen.
 • Luvan hakijan sähköpostiosoite suppeaa turvallisuusselvitystä varten. Hakija saa sähköpostiinsa herätteen, kirjautuu palveluun, täyttää lomakkeen tiedot ja lähettää lomakkeen suojelupoliisin käsiteltäväksi.
 • Kaksi (2) virallista paperista passikuvaa kuvallista lupakorttia varten.

Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehalllintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Yliopistonkatu 38 
33100 Tampere

Jos lupakortti katoaa, kadonneen kortin tilalle tilatusta uudesta kortista peritään 114 euron maksu.