Työsuojelussa nyt

Sisältöjulkaisija

Työnantaja on vastuussa myös vapaaehtoistyön työturvallisuudesta

Työnantajan on annettava vapaaehtoistyöntekijöille tietoja työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä opastusta koneiden ja laitteiden käytöstä.

Työsuojelun vuorovaikutteinen asiointipalvelu on käynnistynyt

Asiointipalvelun kautta voit työntekijänä tehdä työtodistusasiassa valvontapyynnön ja työnantajana voit ilmoittaa tekemistäsi korjauksista sekä arvioida työpaikan turvallisuutta. Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto

Etusivun oikean palstan 2. nosto

Etusivun oikean palstan 3. nosto