Jaksotyö

Luvat ja ilmoitukset - Jaksotyö

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa mainituilla aloilla. Käytettäessä jaksotyötä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Työsuojeluviranomainen voi myös antaa luvan käyttää jaksotyöaikaa sellaisissakin tehtävissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, mikäli se on työajan järjestelyiden kannalta välttämätöntä.

Hakeminen

Poikkeuslupaa jaksotyön käyttämiseksi haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.

Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Hakemus: Poikkeuslupa jaksotyön käyttämiseksi

Luvat ja ilmoitukset - Jaksotyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 5 § yleistyöaika

  • 7 § jaksotyöaika

  • 39 § poikkeuslupa