Merenkulku

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku

Kaikille Suomen lipun alle tuleville aluksille on tehtävä käyttöönottotarkastus.

Kansainvälisen merityöyleissopimuksen mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevilla aluksilla, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan vähintään 500, on oltava merityösertifikaatti. Pienemmätkin kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset voivat halutessaan hakea merityösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja sen edellytyksenä on alukselle tehty työsuojelutarkastus.

Laivanisännän pitää tilata käyttöönotto- ja merityösertifikaattitarkastukset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009)

  • 57 § katsastusasiakirjat sekä todistus- ja turvallisuuskirjat
  • 58 § väliaikainen todistus- tai turvallisuuskirja