Käyttöönottotarkastus

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Käyttöönottotarkastus

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että uudella tai Suomen lipun alle siirtyvällä aluksella tehdään käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa työsuojeluviranomainen varmistaa, että aluksen työ- ja asuintilat ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä jos mahdollista ennen aluksen käyttöön ottamista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa käyttöönottamisesta. Käyttöönottotarkastus on tehtävä uudelleen, jos aluksella tehdään olennaisia muutostöitä.

Käyttöönottotarkastuksen tilaaminen

Käyttöönottotarkastus tilataan puhelimitse tai sähköpostitse siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueella tarkastus halutaan tehtävän. Yhteystiedot.

Käyttöönottotarkastus on maksullinen. Ulkomailla tehtävän käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen matkakulut peritään laivanisännältä.