Merityösertifikaatti

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti

Työsuojeluviranomainen tarkastaa aluksia, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan yli 500, jotta alukset voivat saada työsuojeluviranomaisen lausunnon perusteella myönnettävän merityösertifikaatin. Merityösertifikaatin myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja alukselle tehtävä työsuojelutarkastus on edellytys sertifikaatin myöntämiselle.

Sertifikaatti perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n merityöyleissopimukseen, joka tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2013. Suomalaisilla kansainvälisen liikenteen aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, on pitänyt olla merityösertifikaatti 20.8.2013 alkaen. Merityösertifikaatti voidaan myöntää myös pienemmille aluksille laivaisännän hakemuksesta.

Merityösertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Alukselle on tehtävä välitarkastus vähintään kaksi tai enintään kolme vuotta ennen sitä vuosipäivää, jolloin merityösertifikaatin voimassaoloaika päättyy. 

Työsuojelutarkastuksen tilaaminen

Laivaisännän on tilattava merityösertifikaattitarkastus ja sen välitarkastus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueelta. Tarkastusta on pyydettävä kirjallisesti joko

  • aluksen kotipaikan mukaiselta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tai
  • aluksen reitin mukaan siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueen satamaan alus liikennöi.

Laivaisäntä tai alus tilaa tarkastuksen esitäytetyllä lomakkeella: Työsuojelutarkastuksen tilauslomake.

Tarkastusajankohdasta on syytä sopia noin kuukautta ennen toivottua tarkastusajankohtaa, jonka jälkeen on varattava vielä kuukausi sertifikaatin saamiseen. Työsuojelutarkastaja vahvistaa alukselle ja/tai laivaisännälle tarkastusajankohdan ja tekee tarkastuksen kuukauden kuluessa tilauksesta. Tarkastuskertomus laivaisännälle ja lausunto Traficomille annetaan viimeistään kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

Lisätietoa: Työsuojelutarkastus aluksella

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti - Muualla verkossa